Jak rozwijał się wariograf w USA?

Ludzie od tysiącleci próbowali znaleźć skuteczny sposób na odkrycie, czy ktoś mówi prawdę czy nie. Czasami sięgali po mało konwencjonalne sposoby, jak choćby próbę ryżową w Chinach w 1000 r. p.n.e. (podejrzany żuł garść ryżu, jeśli wypluwał suchy, uznawano go za...

Patologiczni kłamcy

Patologiczne kłamstwa – istota Patologiczni kłamcy nie stanowią znacznego odsetka społeczeństwa, dlatego też większość analiz z nimi związanych dotyczy pojedynczych przypadków, zamiast analiz statystycznych obejmujących znaczące próbki badawcze.. Generalnie...
Ślady pamięciowe – badanie wariografem

Ślady pamięciowe – badanie wariografem

Czym jest ślad pamięciowy Ślad pamięciowy, czyli tak zwany engram, to zmiana pozostawiona w układzie nerwowym, powstała na skutek określonych przeżyć. Informacje z otoczenia są nieustannie odbierane, przetwarzane i kategoryzowane; dzięki takim procesom człowiek może...
Oczy jako wiarygodny wskaźnik emocji

Oczy jako wiarygodny wskaźnik emocji

Prace nad udoskonalaniem wariografu prowadzone są na wielu polach – niektóre z nich dotyczą technologii, które testowane są autonomicznie od tradycyjnych kanałów, czyli pomiaru przewodności skóry, ciśnienia i parametrów oddechowych; idea włączenia kanału obserwującego...
Badanie wariografem osób głuchoniemych

Badanie wariografem osób głuchoniemych

Jednym z najbardziej interesujących aspektów badania wariografem jest możliwość sprawdzenia prawdomówności osoby głuchoniemej. W przypadku badań głuchoniemych istnieją dodatkowe przeszkody wynikające z oczywistych uwarunkowań: Istnieje mniej materiału teoretycznego,...