Badanie wariografem kobiet w ciąży

paź 22, 2023

Potencjalne problemy podczas badania wariografem kobiet w ciąży

Istnieją przypadki, kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia testu wariografem na kobiecie będącej w stanie ciąży. Czasami one same wnioskują o takie badanie, jeżeli starają się o pracę, szczególnie w służbach mundurowych, albo chcą się oczyścić z zarzutów w procesie karnym. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa takie badanie może być konieczne. Zasadniczo nie ma przeciwwskazań etycznych i prawnych, aby kobieta w ciąży mogła być poddana takiemu badaniu.
Jednak obiektywność takiego badania może zniekształcona; głównymi przyczynami są: konieczność siedzenia w bezruchu, umieszczenie pneumografu i ruchy płodu – niezależne od woli badanej kobiety.

Eksperyment przeprowadzony na kobiecie w 8 miesiącu ciąży

Eksperyment przeprowadzony w Polsce z udziałem kobiety będącej w ósmym miesiącu ciąży zaprojektowano w ten sposób, że zarządzano przerwy co pół godziny, jako że kobiety w tym stanie muszą częściej oddawać mocz; pneumograf został umieszczony między klatką piersiową a brzuchem, a w drugiej fazie badania bezpośrednio na brzuchu. Ciśnienie w napompowanym rękawie nie odbiegało od normalnego podczas testu na wariografie, rękaw został umieszczony także na kciuku.

Rodzaj badania jaki wybrano do tego eksperymentu to Test szczytu napięcia (Peak of Tension – POT); polega on na podawaniu badanemu szczegółów jakiegoś zdarzenia w różnych wariantach, jeden z nich jest prawdziwy, pozostałe – choć teoretycznie możliwe – są fałszywe. W podstawowej wersji tego testu badany na każde pytanie odpowiada „Nie” – jeżeli prawdziwy szczegół jest mu znany, to odpowiedź przecząca przy pytaniu o właściwy wariant powinna wywołać silniejsze reakcje psychofizjologiczne.
Niezależnie od wariantu odpowiedzi, reakcja skórna i oddechowa znacznie się intensyfikowały wtedy, kiedy płód poruszał się. Zmiany te odnotowano zarówno przy pneumografie umieszczonym na brzuchu, jak i między brzuchem a klatką piersiową – choć silniejsze były w pierwszym przypadku, na brzuchu.

Jednak kiedy przeanalizowano wykres dotyczący kanału pneumo, odkryto, iż i tak jest możliwa zupełnie obiektywna interpretacja odpowiedzi badanej, gdyż reakcje – pomimo, że silniejsze – zachowywały tą samą amplitudę, co w przypadku, kiedy płód nie poruszał się. To znaczy różnica pomiędzy reakcją „Prawdomówną” o „Kłamliwą” była taka sama.
Inny eksperyment przeprowadzony na kobietach ciężarnych, niebędących w ciąży, oraz na mężczyznach wykazał, iż egzaminatorzy nie potrafili zidentyfikować: który wykres należy do kobiety ciężarnej, a który nie – oznacza to, że wiarygodność badania nie jest zależna od stanu ciąży, jak również nie występują stałe zjawiska w kanałach rejestrujących oznaczające, iż badana jest w ciąży.
Ważnym zaleceniem dla testu z udziałem kobiety ciężarnej jest uzyskanie jak największej ilości informacji w rozmowie wstępnej, jak również podczas przerw między kolejnymi fazami testu.

Należy wziąć pod uwagę, że kobiety w ciąży są bardziej podatne na emocje; stresor może spowodować niewspółmierne reakcje i tym samym nasilone próby tłumaczenia wywołanych emocji w celu uzyskania pozytywnego wyniku testu.
Badanie powinno być wykonane jak najbliżej miejsca zamieszkania kobiety; pomieszczenie powinno być klimatyzowane, całe badanie nie powinno trwać dłużej niż dwie godziny, a indywidualne seria pytań nie dłużej niż kilka minut. Pneumograf nie powinien być nadmiernie rozciągnięty. Rękaw cardio powinien być napompowany do maksimum 65 mmHg (milimetr słupa rtęci).
Warto wziąć pod uwagę, iż najintensywniejsze ruchy płodu występują zazwyczaj między 24 a 28 tygodniem ciąży.

Przeciwwskazania dla przeprowadzenia testu wariografem z udziałem kobiety w ciąży

1. Gdy ciąża jest zagrożona.
2. Jeżeli podczas badania emocje będą zbyt nasilone lub gdy wystąpią bóle fizyczne. Zbyt wysoki poziom kortyzolu może wywołać wady rozwojowe dziecka, a nawet doprowadzić do poronienia. Nagły wzrost ciśnienia krwi może spowodować odwarstwienie łożyska.
3. Jeżeli badana ma zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi.

Praktyka testów wariografem na kobietach w ciąży

W teorii nie ma powodu, aby takiego testu nie przeprowadzić, choć interpretacja wyników wymaga nieco większej wnikliwości. W praktyce jednak takich testów unika się, lub wręcz zabrania.
Oto przykład: Regulamin Policji w mieście Gaithersburg w stanie Maryland: w punkcie czwartym czytamy: Osoby, które nie powinny być brane pod uwagę do testu na wariografe: nieletni, poniżej 14 roku życia, osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, cierpiące na chorobę wirusową i…kobiety w ciąży.

Oto inny przykład: zdanie emerytowanego inspektora policji w Toronto, mającego za sobą 28 lat doświadczeń w przeprowadzaniu testu na wariografie, obecnie kierującego ośrodkiem przeprowadzającym takie badania na zlecenie: istnieją osoby, których egzaminatorzy nie będą testować, w tym kobiety w ciąży (na wypadek poronienia pod wpływem stresu i pozwu sądowego), dzieci lub osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ale patologiczni kłamcy nie są wykluczeni…

Na stronie PolyTest Services of Texas, firmy prowadzonej przez osobę zajmującą się przeprowadzaniem testów od 1994, byłego inspektora policji, można przeczytać, iż zgodnie ze standardową praktyką, wyłącznie ze względu na odpowiedzialność, niebadane są kobiety w ciąży. Do wyjątków należą te przypadki, kiedy matka zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony egzaminatora i PolyTest Services of Texas.

Generalnie wzmianki dotyczące badania wariografem kobiet ciężarnych sprowadzają się do informacji, iż: chociaż nie ma dowodów wskazujących, że jest niebezpieczne dla nienarodzonego dziecka, wskazane jest, aby nie poddawać się badaniu ze względu na stres psychiczny, którego może doświadczyć ciężarna matka.

Podobne publikacje

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej.

Jak zdemaskować kłamstwo

Poniżej przedstawione rozważania nie dotyczą reakcji psychofizjologicznych, ale realiów życia codziennego, nawiązują do możliwości obrony przed zdemaskowaniem kłamstwa, i nazwaniem takiego uczynku i danej osoby po imieniu.

Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności; bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca leczenia. Według jeszcze innej – łagodniej ujmującej kwestię nałogu – jest to silna potrzeba wykonywania pewnej czynności.

Historia badań wariografem w Polsce

Pierwszy wariograf w Polsce zakupiony został w latach 30-tych, a nastąpiło to z inicjatywy Instytutu Psychologii w Warszawie – zakup wspomagany był przez Fundację Rockefellera.