O NAS – INSTYTUT BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Instytut Badań Wariograficznych skupia naukowców, biegłych sądowych oraz najlepszych w Polsce praktyków z zakresu psychofizjologicznych badań wariograficznych

Instytut Badań Wariograficznych jest wiodącą w Polsce profesjonalną organizacją reprezentującą ekspertów z zakresu badań wariograficznych. Nieustannie dbamy o podnoszenie praktycznych kwalifikacji z zakresu metodyki badań w kraju.

Oferujemy badania wariograficzne dla osób prywatnych, wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratury) oraz badania kryminalistyczne (wyjaśnienie sprzeczności w zeznaniach świadków, sprawdzenie ich alibi, weryfikacja wstępna osób podejrzewanych, eliminacja osób niezwiązanych z wydarzeniem czy ustalenie wiedzy badanej osoby o zdarzeniu.)

Nadrzędnym celem działalności Instytutu Badań Wariograficznych jest szerzenie wiedzy naukowej oraz najlepszych praktyk z zakresu przeprowadzania badań wariograficznych, szkolenie ekspertów oraz propagowanie nauki z zakresu badań poprzez udział w konferencjach I sympozjach naukowych oraz organizowanie własnych warsztatów I szkoleń dla niezależnych egzaminatorów, aktualnych biegłych sądowych oraz osób rozpoczynających karierę zawodową w dziedzinie  instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstw.

Instytut Badań Wariograficznych wykorzystuje w swoich badaniach najnowsze wariografy amerykańskiej firmy Stoelting, Lafayette oraz Axciton. Badania przeprowadzane są wyłącznie na nowoczesnych komputerowych (wariografy cyfrowe) atestowanych urządzeniach.

Kompetencje Instytutu Badań Wariograficznych (NIP: 5262680033)  potwierdzone są przez Komendę Główną Policji (Usługi Detektywistyczne, Licencja nr. 0003703: Adam Rangotis Instytut Badań Wariograficznych)  oraz przez MSWiAMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Nr. wpisu RD-205/2014).

Badania wariograficzne wykonywane są wyłącznie przez akredytowany zespół biegłych sądowych, ekspertów z zakresu badań psychofizjologicznych, kryminologii i kryminalistyki, psychologii sądowej i behawioralnej. Wszyscy eksperci posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu analizy i przeprowadzania profesjonalnych badań wariograficznych.

Profesjonalni egzaminatorzy obywają regularne szkolenia według wytycznych i standardów organizacji międzynarodowych, tj. BPS (British Polygraph Society) oraz APA (American Polygraph Society), a ich wiedzę I umiejętności stale nadzoruje wewnętrzny Komitet ds. standardów i jakości badań wariograficznych IBW.

Kwalifikacje oraz stopień członkostwa wybranego egzaminatora dostępny jest na indywidualne żądanie.

Przeprowadzamy badania na terenie całej Polski

27 placówek badań w Polsce

Zgodnie z najnowszą metodologią badań

Doświadczeni Eksperci, Biegli Sądowi, Kryminolodzy

DANE ADRESOWE

INSTYTUT BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH
SIEDZIBA ZARZĄDU i KOMITET DS. METODYKI BADAŃ
ul. Grzybowska 87
00 – 844 Warszawa
Tel./Fax (22) 379 37 00

NIP: 7743197328
REGON: 381347079

OGÓLNOPOLSKA INFORMACJA TELEFONICZNA
Tel. 792-439-00

REZERWACJA TERMINÓW
Codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

RACHUNEK BANKOWY

Nr. rachunku bankowego

PKO Bank Polski

Odbiorca: INSTYTUT BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH
Nr.rachunku: PL22102010970000760203178282
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko zleceniodawcy

Adres banku:
PKO Bank Polski, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa

Kod Swift (BIC): BPKOPLPW

Standardy oraz zakres przeprowadzanych badań

Procedury zgodne z zaleceniami British Polygraph Society oraz rekomendacjami wykonywania badań American Polygraph Association

Kryminalistyczne badanie śladów pamięciowych

Instutut Badań Wariograficznych świadczy usługi weryfikacji śladów pamięciowych w sprawach karnych oraz cywilnych w toczących się postępowaniach w zakresie art. 192a i 199a kodeksu postępowania karnego na zlecenie organów ścigania oraz organów procesowych (sądy, prokuratura, policja) w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów pamięciowych.

Prywatne badania wariografem

Oferujemy również prywatne badania wariografem dla osób indywidualnych (badania niezależne) mające na celu ustalenie związku pomiędzy badaną osobą a konkretnym zdarzeniem (np. Kradzież w firmie lub kradzież domowa, oszustwo, dochowanie wierności – zdrada, fałszywe pomówienia/oskarżenia, weryfikacja wydarzeń I okoliczności z ).
W rezultacie badanie wariografem może wyjaśnić czy poddana badaniu osoba miała związek z konkretnym czynem/zdarzeniem, czy posiadała wiedzę o czynie, czy oraz w jakim zakresie uczestniczyła w zdarzeniu.

Komercyjne badania wariografem

Eksperci IBW przeprwodzają również badania komercyjne dla firm oraz organizacji w sytuacjach gdy doszło do kradzieży wewnątrz firmy, włamania, oszustwa, wycieku danych wrażliwych lub tajemnicy przedsiębiorstwa, wręczenia/przyjęcia korzyści majątkowej, w przypadku naruszeń procedur bezpieczeństwa. Zakres badanych zdarzeń jest bardzo szeroki I zawsze jest indywidualnie omawiany ze zleceniodawcą.

 

Metodologia

Wykonujemy badania z zachowaniem najwyższych standardów oraz procedór wyznaczonych przez uznane na świecie organizacje, wśród których wyróżnić należy: British Polygraph Society, American Polygraph Association, National Polygraph Assosiation, European Polygraph Assosiation

Wszyscy nasi eksperci posiadają aktualne uprawnienia w zakresie wykonywanych badań oraz regularnie podnoszą swoje kwalifikacje I regularnie poszerzają widzę o najnowsze odkrycia z zakresu psychologi oraz PDD (Psychophysiological Detection of Deception).

Instytut Badań Wariograficznych powołał również niezależny Komitet ds. Jakości I Standaród Badań w celu nieustannej weryfikacji kompetencji oraz jakości przeprowadzanych badań

Naszym klientom oferujemy badanie wariografem (wykrywaczem kłamstw) z użyciem najnowszego urządzenia amerykańskiej firmy Stoelting CPS II (Computerized Polygraph System). Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie wariograf, który jako jedyny na świecie używa algorytmów zbadanych i potwierdzonych naukowo (UTAH University).

CPSII w odróżnieniu od innych wariografów wyposażony jest w specjalny sensor zwany pletyzmografem-pozwalający na bardziej dokładną analizę wyników oraz sensory pozwalające wykryć próbę manipulacji odczytem wariografu przez osobę badaną (Seat sensor).

Gwarancja dyskrecji

Wszystkim naszym klientom gwarantujemy pełną dyskrecję już od momentu skontaktowania się z nami. Wszystkie informacje jak również działania traktowane są jako poufne . Bezpieczeństwo informacji, takt i dyskrecja w działaniu są dla nas priorytetem. Na życzenie klienta sporządzamy umowę o poufności. Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, gdyż to oni najlepiej znają swoje problemy a my podejmujemy wyzwania, oferując usługi na najwyższym poziomie.

Szkolenia uzupełniające dla biegłych sądowych i ekspertów niezależnych

Zapisy na szkolenia od 1/02/2023 w wybranych placówkach