Prywatne badanie wariografem

Prywatne badanie wariograficzne zamawiane jest najczęściej w przypadku konfliktów rodzinnych (kradzieże rodzinne, fałszywe pomówienia, wierność partnerska) lub w innych sytuacjach osobistych wymagających poznania prawdy.

Poufne badania prywatne wykonywane są przez zespół wykwalifikowanych biegłych i psychologów Instytutu Badań Wariograficznych w celu poznania prawdy w dowolnej sprawie o charakterze prywatnym.

Badanie wariografem może zostać przeprowadzone na okoliczność rozstrzygnięcia wewnętrznego konfliktu co do udziału danej osoby w określonym zdarzeniu/czynności. Okoliczności te mogą dotyczyć fałszywych pomówień, przemocy domowej, kradzieży lub innego sporu rodzinnego.

Badanie wariograficzne przeprowadza się w celu ujawnienia prawdy co do okoliczności sprecyzowanego wydarzenia oraz związku badanych osób ze zdarzeniem.

Profesjonalne badania przeprowadzone przez doświadczonego eskperta potrafi ujawnić wiedzę którą posiada badany o istocie sprawy.

Z

Dostępność na terenie całej Polski

Specjalistyczne sale badawcze w 27 placówkach na terenie Polski

Z

Szybka rezerwacja terminu

Rezerwacja terminu telefonicznie lub w systemie rezerwacji online. Przeprowadzenie badania od 1 do 3 dni od Zamówienia (w zależności od placówki)

Z

Najnowsza technologia i metodologia

Badania wykonywane są na najnowszych cyfrowych wariografach według profesjonalnych wytycznych i standardów (m.in British Polygraph Society, European Polygraph Association)

Z

Wysoka skuteczność

Badania przeprowadzane są wyłącznie przez Akredytowanych Biegłych i Certyfikowanych Egzaminatorów z uprawnieniami do wykonywania badań prywatnych i sądowych

Z

Konsutlacje i ułożenie pytań

Pomoc w ustaleniu ptyań krytycznych. Możliwość ułożenia od 1 do 4 pytań krytycznych/relewantnych w jednym badaniu. (Single issue test format)

Z

Dostęp do wyników

Wyniki badania interpretowane są na miejscu po zakończenia badań i niezwłocznie omawiane wspólnie z Ekspertem

Z

Poufnie i Dyskretnie

Wszystkich biegłych wykonujących badania obowiązuje tajemnica zawodowa, a wyniki badań z uwagi na wrażliwe dane są trwale usuwane po zakończeniu badania.

Więcej o badaniach prywatnych

ILE PYTAŃ MOGĘ ZADAĆ JAKO KLIENT?

Osoba zamawiająca badanie może ułożyć od 1 do maksymalnie 4 pytań relewantnych (krytycznych) dotyczących badanego zagadnienia podczas profesjonalnego badania przeprowadzanego zgodnie z potwierdzoną naukowo metodologią badań.

Dlaczego nie więcej?

Większa ilość pytań krytycznych (relewantnych) niz 4 w jednym badaniu obniża skuteczność diagnostyczną otrzymanego wyniku.

W celu ułożenie większej ilości pytań krytycznych/relewantnych niż 4 (np. 5, 6 pytań i więcej) wymagane jest przeprowadzenie drugiego niezależnego badania. Badanie takie może odbyć się tego samego dnia, ale całą procedurę należy wykonać od początku wraz z ułożeniem nowych testów zawierające nowe pytania.

Pytania relewantne/krytyczne muszą dotyczyć wybranego zdarzenia i muszą być powiązane ze sobą tematyką lub badanym zagadnieniem.

Ważną kwestią przy wielokrotnym badaniu jest pojawienie się tak zwanego efektu „anti-climax”. Oznacza to spadek dokładności odczytu reakcji z każdym następnym badaniem. Decyzja zawsze należy do klienta czy chce przeprowadzić jedno badanie, czy więcej ryzykując możliwy spadek dokładności badania.

Profesjonalne podejście do badań wariograficznych nakazuje nam informowanie klienta o tego typu możliwości. Zdrowa osoba może być poddawana tylko przez pewien czas badaniom wariograficznym ( produkować miarodajne sygnały używane przy ocenie wyników badań), po jego upływie badania należy przełożyć na inny dzień.

 

ILE KOSZTUJE BADANIE WARIOGRAFEM?

Cena badania wariografem cyfrowym

Badanie wariografem cennik

Badania prywatne (sprawy osobiste)

Cena profesjonalnego badania wariografem cyfrowym oscyluje w granicy od 2 000 zł do 2 500 zł (badania prywatne)

Badania do celów procesowych

Koszt badania prywatnego do celów procesowych oscyluje w przedziale od 3 000 zł brutto do 3 500 zł brutto za każdą badaną osobę. (Koszt uwzględnia wydanie ekspertyzy do celów procesowych oraz wszystkie dodatkowe koszty takie jak dojazd lub wynajęcie sali do badania).

Badania do spraw karnych

Koszt badania do celów procesowych do spraw karnych oscyluje od 3 000 zł brutto do 5 600 zł brutto  za każde przeprowadzone badania. Koszt uzależniony jest od rodzaju badania oraz kwalifikacji biegłego powołanego do przeprowadzenia badania. Koszt uwzględnia wydanie pisemnej ekspertyzy do celów procesowych.

Cena badania wariografem analogowym (poligraf)

UWAGA: Wariografy analogowe zostały wycofane z użycia ponad 20 lat temu i zastąpione wariografami cyfrowymi

Instytut Badań Wariograficznych nie wykonuje badań na wariografach analogowych.

Poligrafy (wariografy analogowe) są obecnie wykorzystywane najczęściej jako rekwizyty np. do reklam telewizyjnych lub scen filmowych/teatralnych.

Koszt wynajęcia poligrafu analogowego uzgadniany jest indywidualnie w zależności od potrzeb.

Zachowaj ostrożność

Na rynku pojawiają się oferty badań poligrafem analogowym oraz innymi urządzeniami które nie mają nic wspólnego z profesjonalnym badaniem wariograficznym.

Wariograf cyfrowy a poligraf analogowy – Poznaj różnicę

 

 

JAK UMÓWIĆ TERMIN BADANIA WARIOGRAFEM?

OSOBY PRYWATNE 

Osoby prywatne, które początkowo wyrażały chęć udziału w badaniu lub same inicjowały chęć jego przeprowadzenia, bardzo często zmieniają zdanie i rezygnują z badania gdy zostanie ono faktycznie umówione. Ok 50% osób prywatnych rezygnuje z badania w ostatniej chwili (najczęściej dopiero w dniu badania)!

W celu umówienia konkretnego terminu badania od wszystkich osób prywatnych wymagana jest bezzwrotna przedpłata zadatku przelewem na rachunek bankowy Instytutu lub za pomocą płatności elektronicznych 

Kwota zadatku wynosi minimum 1 000 zł brutto za każdą badaną osobę i jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z badania. Całkowity koszt badania prywatnego wynosi 2 000 zł brutto.

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z Instytutem w celu rezerwacji terminu i przygotowania badań. Czas oczekiwania na badanie wynosi ok. 2 – 3 dni od momentu zamówienia lub do 24h w trybie pilnym.

Pozostała należność regulowana jest przez Zamawiającego w ustalonym terminie w miejscu wykonywania badania.

Nr.rachunku: 22 1020 1097 0000 7602 0317 8282

Nazwa banku: PKO Bank Polski

Kwota: 1000 zł brutto (zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z badania).
Odbiorca: Instytut Badań Wariograficznych lub nazwa skrócona „IBW”
Tytuł wpłaty: „Imię i Nazwisko Zleceniodawcy” lub „Imię i Nazwisko osoby badanej”

lub poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24.pl

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką IBW lub z Ogólnopolską Infolnią Telefoniczną pod nr. 796-008-905 w godzinach 8:00 – 20:00

Zmiana terminu badania jest zawsze możliwa i bezpłatna  (wymagane powiadomienie minimum 24h od ustalonego wcześniej terminu badania).

KLIENCI BIZNESOWI

Płatność na podstawie wystawionej Faktury VAT lub na postawie indywidualnych warunków ustalonych z przedsiębiorstwem przed zamówieniem badania.

BADANIA NA ZLECENIE ORGANÓW ŚCIGANIA, PROKURATURY, SĄDÓW

Płatność odroczona do 14 dni na postawie wystawionej faktury VAT.

kto może skorzystać z badań wariografem?

Na przestrzeni lat można zaobserwować nieustanny wzrost popytu na badania wariografem. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wynika z faktu, iż badanie z użyciem wariografu, jest uznawane za wiarygodną metodę ustalania rzeczywistego stanu rzeczy. Co więcej, często jest to jedyna metoda, przy pomocy której można ustalić okoliczności danego zdarzenia, czy też zebrać informacje dotyczące osób uczestniczących w zdarzeniu. Badanie wariografem pozwala również zidentyfikować skalę problemów występujących w firmie oraz – co jest szczególnie ważne – umożliwia oczyszczenie z podejrzeń osób, którzy z wyjaśnianym zdarzeniem nie mieli nic wspólnego (tym samym, odzyskują oni zaufania pracodawcy).

Z badań wariografem korzystają również pracownicy, którzy zostali niesłusznie oskarżeni o określone czyny. Sami inicjują oni badanie, aby udowodnić swoją niewinność i zapobiec tworzeniu się negatywnej atmosfery w pracy i eskalacji pretensji oraz pomówień wobec nich kierowanych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy chęć skorzystania z usługi zgłaszają grupy pracowników. Tym sposobem pragną oni wyjaśnić problematyczną kwestię i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń.

KTO WYBIERA PYTANIA ZADAWANE W TRAKCIE BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Pytania są efektem naszej współpracy z klientem i dobrane w taki sposób aby pokryły całość badanego zagadnienia zgodnie z oczekiwaniami naszego klienta. Bardzo często klient sugeruje pytania a my je modyfikujemy aby spełniały normy profesjonalnego badania wariograficznego.

JAK PRZEBIEGA SAMO BADANIE WARIOGRAFEM ?

Badanie wariografem jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne i nie wpływa na zdrowie osoby badanej. Pomieszczenie specjalnie przystosowane do badania jest takich rozmiarów, aby nie ograniczać badanej osoby i dać mu pełną swobodę. Znajdują się w nim tylko najpotrzebniejsze przedmioty, jak stół, krzesła i wariograf. Brak innych elementów wyposażenia wnętrza jest spowodowane ewentualną dekoncentracją. Otoczenie musi sprzyjać wyciszeniu, koncentracji i poczuciu w miarę możliwości jak największego komfortu. Wariograf znajduje się przy osobie poddawanej badaniu, aby mogła ona na bieżąco kontrolować rejestrowane wyniki.

Badanie zostało podzielone na kilka etapów, dzięki czemu cała procedura przebiega bez komplikacji i niespodziewanych problemów:

Przygotowanie i analiza sprawy

Zanim przystąpimy do badania, każda sprawa jest bardzo dokładnie badana. Musimy mieć pewność, że kwalifikuje się ona do przeprowadzenia takiej procedury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, przeprowadzamy wywiad z klientem w celu przygotowania odpowiedniego zestawu pytań. Osoba badana jest również zobowiązania do podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddawaniu się badaniu.

Wywiad przedtestowy

Na tym etapie w wywiadzie bierze udział również osoba badana, której przedstawiane są pytania będące przedmiotem dalszego testu. Badany musi zaakceptować ich treść, a brak wyrażenia zgody na któreś z nich wiąże się z jego usunięciem.

Test demonstracyjny oraz właściwy

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur, możemy przejść do samego testu, który ma na celu zweryfikowanie konkretnych informacji przekazywanych przez osobę badaną. Badanie wariografem polega na analizie reakcji fizjologicznych na otoczenie. Osoba badająca zadaje ustalone wcześniej pytania, na które badany udziela odpowiedzi, które są weryfikowane przez urządzenie.

Wywiad po teście

Zadajemy kilka pytań osobie badanej w celu zebrania informacji na temat jego opinii o badaniu. Istotne jest również dla nas to, czy któraś z jego reakcji nie była przypadkowa.

Analiza wyników testu

Ostatnim etapem badania jest analiza jego wyników zapisanych na wariografie oraz ich interpretacja, co jest nam niezbędne do opracowania raportu, który zostaje przekazany klientowi. Dokładamy wszelkich starań, aby był on w jak największym stopniu czytelny i zrozumiały. Zależy nam, aby klient otrzymał od nas jasną informację, która będzie jednoznacznie wskazywać na wynik badania.

Przy ustalaniu pytań uwzględniamy jedynie sprawę, która została nam przedstawiona przez klienta. Wszystkie informacje, jakie chcemy uzyskać muszą być tematycznie powiązane z konkretnym faktem. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, aby osoba badana nie dekoncentrowała się oraz nie została rozproszona przez pytania odbiegające znacząco od sprawy.

JAKA JEST NAJLEPSZA PORA DO BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH?

Najlepszą porą do przeprowadzenia badań wariograficznych są godziny przedpołudniowe. Wynika to z faktu, że osoby wypoczęte wykazują najbardziej miarodajne reakcje psychofizyczne (używane przy ocenie wyników badań). Innymi słowy, badania przeprowadzone w godzinach przedpoludniowych są bardziej produktywne niż te przeprowadzone wieczorem.

JAK DZIAŁA WARIOGRAF?

Przeprowadzone badanie, pozwala ocenić stopień wiarygodności odpowiedzi udzielanych przez osobę badaną wariografem.

Konstrukcja wariografu pozwala na rejestrację w formie wykresów sygnału wysyłanego przez mózg, a świadczącego o śladzie pamięciowym, czyli o zmianie, pozostawionej w układzie nerwowym przez określone przeżycia, działanie określonych bodźców.

Czujniki wariografu rejestrują również inne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak ciśnienie tętnicze czy oddech.

W dokładnych wariografach badane parametry są wykreślane cyfrowo (lub na papierze w przypadku starszych, mniej precyzyjnych poligrafów) i mają postać kolorowego wykresu. Linia wykreślana przez najważniejszy czujnik urządzenia, jest odzwierciedleniem oporu elektrycznego skóry (GSR), zaś pośrednio – obrazem impulsu mózgowego. Impuls ten świadczy o fakcie zarejestrowania danego zdarzenia przez mózg. Badanie takie jest możliwe dlatego, że reakcja mózgu na zadanie pytanie, powoduje zmianę wilgotności skóry. Z racji tego, iż wilgotniejąca skóra jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, jego natężenie wraz ze wzrostem wilgotności rośnie, a tym samym maleje opór (będący stosunkiem napięcia do natężenia).

JAKA JEST SKUTECZNOŚĆ BADANIA WARIOGRAFEM?

Profesjonalnie wykonane badanie wariograficzne z wykorzystaniem wariografu nowej generacji (urządzenia cyfrowe) jest wysoce skuteczne i oscyluje w granicy 98% jeśli spełnione są odpowiednie warunki, m.in:

 • podczas badania ekspert wykorzystuje najnowsze techniki badań
 • ekspert posiada wystarczające doświadczenie oraz umiejętności identyfikacji wszystkich celowych prób zakłócania badania przez badanego.
 • badanie przeprowadzane jest na najnowszych atestowanych wariografach cyfrowych
 • osoba przeprowadzająca badanie jest uczciwa i obiektywna w interpretacji wyników (nie ukrywa przebiegu badania przed Klientem).

Wiarygodność prawidłowo przeprowadzonego badania oscyluje w granicy 95% – 98%.

Skuteczność badań została potwierdzona ponad 200 pracami naukowymi które zostały opublikowane przez APA (American Polygraph Association). Uzyskane dowody z 2174 przeprowadzonych badaniach sugerują ponad 98% skuteczność wynikową badań przeprowadzonych przez wykwalifikowanych ekspertów z użyciem najnowszych algorytmów oraz zatwierdzonych procedur przeprowadzania badań.(źródło: Accuracy and Validity of Polygraph Testing, British Polygraph Society)

 

W jaki sposób w postępowaniu karnym przeprowadza się badanie wariografem?

Do badania wariografem odnoszą się następujące przepisy kpk:

a) art. 192a

Art. 192a. § 1. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie usunąć z akt i zniszczyć.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.

§ 3. Badania i czynności, o których mowa w § 1 i art. 192 § 1, wykonuje się odpowiednio w warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 74 § 4.

b) art. 199a

Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się.

Powołany art. 199 kpk złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu. Przy badaniu oskarżonego z zastosowaniem tej metody reguła ta jednak nie znajduje zastosowania.

Jakie są przeciwwskazania do badań wariografem?

Do badania nie zostaną dopuszczone osoby które:

 • posiadają stwierdzone zaburzenia neurologiczne (np. epilepsja, zespół Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zespół Guillaina-Barrégo, stwardnienie rozsiane, klasterowy ból głowy, encefalopatia wątrobowa)
 • posiadają stwierdzone zaburzenia psychiczne (schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne, inne – wymagana konsultacja)
 • posiadają stwierdzone upośledzenie umysłowe i/lub nie spełniają normy intelektualnej
 • cierpią na niektóre choroby układu krążenia, oddychania (wymagana konsultacja)
 • w dniu badania są przeziębione (gorączka, alergie, wysoka gorączka, napady kaszlu)
 • w dniu badania odczuwają ból lub ogólnie cierpią z powodu złego samopoczucia
 • symulujące chorobę fizyczną lub psychiczną
 • przyjmują specjalistyczne leki (wymagana konsultacja). Pewne grupy leków są bezpieczne, inne będą mogły skutkować brakiem możliwości interpretacji pomiarów psychofizjologicznych badanej osoby. Zawsze wymagana jest konsultacja z zakresu przyjmowanych leków w celu zakwalifikowania osoby na badanie wariograficzne.
 • przyjęły leki w celu próby zakłócenia przebiegu badania – na podstawie reakcji psychofizjologicznych i wstępnych testów egzaminator jest w stanie zdiagnozować czy badana osoba nie przyjmuje leków lub przyjmowała leki farmakologiczne i ten stan próbowała zataić.
Kradzieże rodzinne – jak może pomóc badanie wariografem?

Kradzieże rodzinne – jak może pomóc badanie wariografem?

Syn podbiera matce z portmonetki pieniądze. Wnuczek przy każdej wizycie u dziadków wynosi złote pierścionki, które babcia trzyma w kasetce. Córka dała chłopakowi plan mieszkania oraz rozkład pracy rodziców, by ten mógł w spokoju przeprowadzić włamanie. Takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości. Dokonywanie kradzieży przez domowników to częsty problem zarówno w biednych, jak i zamożnych rodzinach. Skomplikowany, bo nierzadko trudno mieć pewność, czy to na pewno syn, wujek czy wnuczka są sprawcami kradzieży. Jak sprawdzić, czy dom okradł syn lub wnuk? I co może zrobić ofiara kradzieży w rodzinie?

Na czym polega badanie wariografem?

Na czym polega badanie wariografem?

Opleciony kablami, z palcami dłoni wsuniętymi w czujniki i ciśnieniomierzem na ramieniu, siedzi przy biurku i spocony ze strachu odpowiada na suche pytania badacza. Obok maszyna rysuje skomplikowany wzór krzywych na wielkich płachtach materiału. Taki obraz człowieka który przechodzi badanie wariograficznego dały nam media i filmy kryminalne. Na czym w praktyce faktycznie polega badanie wariografem? Co mierzy wariograf?

Odmowa badania wariografem

Odmowa badania wariografem

Szef chce przebadać nas w firmie wariografem – czy mogę odmówić? Jak powiedzieć żonie, że nie zgadzam się na wykrywacz kłamstw – tego typu pytania pojawiają się na forach i w internetowych grupach dyskusyjnych. Czy można odmówić badania wariografem i czy warto to robić?

Na czym polega badanie wariografem? Jak działa wariograf?

Jak dokładne jest badanie wariografem?

Podczas przeprowadzanych badań w IBW wykorzystuje się najnowsze techniki badawcze potwierdzone naukowo.

Skuteczność badań została potwierdzona ponad 200 pracami naukowymi które zostały opublikowane przez APA (American Polygraph Association). Uzyskane dowody z 2174 przeprowadzonych badaniach sugerują ponad 98% skuteczność wynikową badań przeprowadzonych przez wykwalifikowanych ekspertów z użyciem najnowszych algorytmów oraz zatwierdzonych procedur przeprowadzania badań.(źródło: Accuracy and Validity of Polygraph Testing

 

Czy stres lub zdenerwowanie ma wpływ na wynik badania?


Stres lub zdenerwowanie podczas badania nie ma wpływu na wynik badania. Przed badaniem przeprowadzany jest szeroki wywiad psychologiczny z osobą badaną oraz kalibrowane jest urządzenie do przeprowadzania badań do indywidualnych reakcji psychofizjologicznych osoby badanej.

Stres i zdenerwowanie są naturalnymi reakcjami u osoby która ma poddać się badaniu. Naturalne reakcje emocjonalne wynikają często z intymnego charakteru badanej sprawy, jak również samego faktu, że osoba badana poddaje się badaniu pierwszy raz w życiu i nie do końca wie czego się spodziewać.

PLACÓWKI BADAŃ W CAŁEJ POLSCE

Instytut oferuje możliwość skorzystania z profesjonalnych badań wariograficznych (potocznie wykrywacz kłamstw) w sprawach prywatnych (fałszywe pomówienia, wykrycie sprawcy kradzieży, weryfikacja wierności/zdrady) w jednej z placówek na terenie całego kraju.

Instytut Badań Wariograficznych posiada własne placówki oraz punkty badań w następujących miejscowościach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra