PRYWATNE BADANIE WARIOGRAFEM

Prywatne badanie wariograficzne zamawiane jest najczęściej w przypadku konfliktów rodzinnych (kradzież domowa, fałszywe pomówienia, wierność partnerska) lub w innych sytuacjach osobistych wymagających poznania prawdy.
R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline
Dostępność na terenie całej Polski
Badanie tego samego lub następnego dnia (w zależności od lokalizacji)
R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Wyniki dostępne tego samego dnia

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Akredytowani i Certyfikowani Egzaminatorzy / uprawnieni do wykonywania badań prywatnych i sądowych

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Badanie tego samego lub następnego dnia (w zależności od lokalizacji)

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

30% zniżki na badanie drugiej osoby (badania dla par)

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Szybka rezerwacja terminu online lub telefonicznie

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Skutecznie i profesjonalnie
Badania przeprowadzane są według wytycznych i standardów organizacji międzynarodowych, m.in: BPS (British Polygraph Society), APA (American Polygraph Association) oraz EPA (European Polygraph Association).

Wykonujemy badania wariografem w szerokim zakresie spraw –  w celach prywatnych, na zlecenie firm oraz organów ścigania. Wszystkie wyniki badań mają charakter poufny i dostępne są wyłącznie dla osoby zamawiającej badanie lub osoby badanej. Wszystkich biegłych wykonujących badania obowiązuje tajemnica zawodowa, a wyniki badań są trwale usuwane po wydaniu ekspertyzy.

Poufne badania rodzinne wykonywane są przez zespół wykwalifikowanych biegłych i psychologów Instytutu Badań Wariograficznych w celu poznania prawdy w dowolnej sprawie o charakterze prywatnym. Badanie wariografem może zostać przeprowadzone na okoliczność rozstrzygnięcia wewnętrznego konfliktu co do udziału danej osoby w określonym zdarzeniu/czynności. Okoliczności te mogą dotyczyć fałszywych pomówień, przemocy domowej, kradzieży lub innego sporu rodzinnego.

~|signal~|font-awesome~|solid

Najwyższa skuteczność badań w Polsce

~|icon_pin_alt~|elegant-themes~|outline

Specjalistyczne sale do badań w całej Polsce

~|icon_house_alt~|elegant-themes~|outline

 Możliwość badania u Klienta jeśli miejsce spełnia wszystkie wymagania

~|icon_id-2~|elegant-themes~|outline

Tylko wykwalifikowani Biegli i akredytowani Eksperci

~|low-vision~|font-awesome~|solid

Gwarancja poufności i dyskrecji

Wierność w związku partnerskim lub małżeństwie

Dyskretne i skuteczne badania pozwalają wyjaśnić wiele wątpliwości, a w rezultacie pozyskanej wiedzy podjąć decyzje odnośnie wspólnej przyszłości w małżeństwie lub związku partnerskim. Kluczową kwestią przy takich badaniach jest doświadczenie eksperta oraz prawidłowe ułożenie pytań i testów kontrolnych mających wpływ na wiarygodność wyniku wariograficznego (często źle dobrane słowo w pytaniu może zaważyć na całości wyniku, gdy będzie ono rożnie interpretowane przez strony).

Testy na wykrywaczu kłamstw przeprowadza się w celu ujawnienia prawdy co do okoliczności sprecyzowanego wydarzenia oraz związku badanych osób ze zdarzeniem. Profesjonalny test potrafi ujawnić wiedzę którą posiada badany o istocie sprawy. Podejrzenia oraz wątpliwości co do prawdomówności partnera lub członka rodziny prowadzą do utraty zaufania.

Badanie wariograficzne może jednoznacznie pomóc odbudować zaufanie lub potwierdzić najgorsze obawy. Bez względu na ostateczny wynik badania czy to pozytywny czy negatywny, badanie pozwala na podjęcie często życiowych decyzji w oparciu o ujawnione na badaniu fakty. Certyfikowani eksperci, biegli IBW bardzo często przeprowadzają tzw. test wierności dla klientów prywatnych na terenie całego kraju.

Prawidłowo przeprowadzone badanie wariografem prowadzi do jednoznacznego rozstrzygnięcia sporu i umożliwia partnerom podjęcia świadomych decyzji na podstawie przygotowanej ekspertyzy przez biegłego z przeprowadzonych badań. Z naszych doświadczeń wynika że badania dotyczące wierności małżeńskiej częściej pomaga odbudować związek, jednak należy pamiętać, że badanie jest dobrowolne i partner musi wyrazić pisemną zgodę na udział w badaniach.

Fałszywe pomówienia

Badania wariograficzne wykonuje się również na zlecenie osób pomówionych o czyn którego się nie dopuściły I nie mają innego sposobu na udowodnienie swojej niewinności. Prywatne badanie pozwala często oczyścić dobre imię pomówionej lub oskarżonej osoby poprzez sformułowanie jednoznacznych pytań testowych dotyczących udziału osoby w zarzucanym czynie (np. Zdrada, kradzież, przestępstwo)

~|volume-control-phone~|font-awesome~|solid

Ogólnopolska Informacja Telefoniczna

792 439 000 lub 534 107 495

Ekspert odpowiada

Pytanie: Jak działa wariograf?

Udzielona odpowiedź:
Badanie wariograficzne polega na zadawaniu pytań osobie badanej lub pokazywaniu jej zdjęć (np. narzędzi użytych przez sprawcę, przedmiotu przestępstwa, miejsca zdarzenia), od 6 do 12 pytań/zdjęć w jednym teście, z których każdy zawiera jedną kwestię spośród realiów danego zdarzenia (z realiów zdarzenia ekspert wybiera kilka elementów, które musiały utkwić tylko w pamięci sprawcy i stanowią one tzw. “ślady pamięciowe”). Test polega na zadawaniu pytań krytycznych (pytania związane z konkretnym wydarzeniem) oraz tzw. pytań kontrolnych (pytania niezwiązane z przedmiotem badanego zagadnienia) i porównywaniu stopnia reakcji na zadane pytania. Wyniki testów badań wariograficzne są najbardziej wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywistą rolę badanego w zdarzeniu, gdy: miejsce, czas oraz inne okoliczności przedmiotowego zdarzenia znane są tylko sprawcy lub niewielkiemu kręgowi osób, badany nie uzyskał szczegółowych informacji o zdarzeniu od podmiotu zlecającego badania, badanie przeprowadza wykwalifikowany ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który stosuje uznane procedury badań, badanie wykonywane jest na komputerowym wariografie umożliwiającym odczyt z co najmniej 4 kanałów psychofizjologicznych.

Przeprowadzone badanie pozwala ocenić stopień wiarygodności odpowiedzi udzielanych przez osobę badaną wariografem. Konstrukcja wariografu pozwala na rejestrację w formie elektronicznej sygnału wysyłanego przez mózg, a świadczącego o śladzie pamięciowym, czyli o zmianie, pozostawionej w układzie nerwowym przez określone przeżycia, działanie określonych bodźców. Czujniki wariografu rejestrują również inne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak ciśnienie tętnicze czy oddech. Badane parametry są wykreślane na taśmie papierowej i mają postać kolorowego wykresu. Linia wykreślana przez najważniejszy czujnik urządzenia jest odzwierciedleniem oporu elektrycznego skóry i pośrednio – obrazem impulsu mózgowego. Impuls ten świadczy o fakcie zarejestrowania danego zdarzenia przez mózg. Badanie takie jest możliwe dlatego, że reakcja mózgu na zadanie pytanie, powoduje zmianę wilgotności skóry. Z racji tego, iż wilgotniejąca skóra jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, jego natężenie wraz ze wzrostem wilgotności rośnie, a tym samym maleje opór (będący stosunkiem napięcia do natężenia).

Pytanie: Jak przygotować się do badań?

Udzielona odpowiedź:

Po podjęciu decyzji o wykonaniu badania następuje ustalenie takich kwestii, jak: termin i miejsce badania (siedziba zleceniodawcy lub jedna z 27 placówek badań IBW), warunki finansowe, termin opracowania sprawozdania i innych kwestii istotnych dla Zleceniodawcy. Zlecający przeprowadzenie badania musi również poinformować o nim pracowników, podając ogólny cel i zaznaczając, że poddanie się badaniu jest dobrowolne (o ile umowa o pracę nie zawiera zapisów innej treści). Może również zapewnić, że każdej osobie poddającej się badaniu, przed wyrażeniem zgody, zostanie przedstawiona treść zadawanych pytań i uspokoić, że pytania nie będą dotyczyły takich wrażliwych kwestii, jak: przekonania religijne, poglądy polityczne czy orientacja seksualna. Kolejnym etapem przygotowania badania, jest konferencja z wyznaczonym do przeprowadzenia zadania ekspertem. Należy przy tym podkreślić, że eksperta obowiązuje tajemnica zawodowa, dlatego nie warto zatajać przed nim istotnych dla danego zdarzenia faktów (może to obniżyć efektywność badania). Na podstawie pozyskanych od zleceniodawcy danych, ekspert opracowuje testy. Z nim też należy ustalić istotne dla sprawności przeprowadzenia badania kwestie, tj. czas przybycia kolejnych osób poddających się badaniu. W sytuacji, kiedy badanie odbywa się w siedzibie firmy zleceniodawcy (bądź innym przez niego wskazanym), ekspert określa wymagania dotyczące tego miejsca.

Pytanie: Jak przebiega badanie?

Udzielona odpowiedź:

Badanie wariografem jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne i nie wpływa na zdrowie osoby badanej. Pomieszczenie specjalnie przystosowane do badania jest takich rozmiarów, aby nie ograniczać badanej osoby i dać mu pełną swobodę. Znajdują się w nim tylko najpotrzebniejsze przedmioty, jak stół, krzesła i wariograf. Brak innych elementów wyposażenia wnętrza jest spowodowane ewentualną dekoncentracją. Otoczenie musi sprzyjać wyciszeniu, koncentracji i poczuciu w miarę możliwości jak największego komfortu. Wariograf znajduje się przy osobie poddawanej badaniu, aby mogła ona na bieżąco kontrolować rejestrowane wyniki.

Badanie zostało podzielone na kilka etapów, dzięki czemu cała procedura przebiega bez komplikacji i niespodziewanych problemów:

Przygotowanie i analiza sprawy

Zanim przystąpimy do badania, każda sprawa jest bardzo dokładnie badana. Musimy mieć pewność, że kwalifikuje się ona do przeprowadzenia takiej procedury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, przeprowadzamy wywiad z klientem w celu przygotowania odpowiedniego zestawu pytań. Osoba badana jest również zobowiązania do podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddawaniu się badaniu.

Wywiad przedtestowy

Na tym etapie w wywiadzie bierze udział również osoba badana, której przedstawiane są pytania będące przedmiotem dalszego testu. Badany musi zaakceptować ich treść, a brak wyrażenia zgody na któreś z nich wiąże się z jego usunięciem.

Test demonstracyjny oraz właściwy

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur, możemy przejść do samego testu, który ma na celu zweryfikowanie konkretnych informacji przekazywanych przez osobę badaną. Badanie wariografem polega na analizie reakcji fizjologicznych na otoczenie. Osoba badająca zadaje ustalone wcześniej pytania, na które badany udziela odpowiedzi, które są weryfikowane przez urządzenie.

Wywiad po teście

Zadajemy kilka pytań osobie badanej w celu zebrania informacji na temat jego opinii o badaniu. Istotne jest również dla nas to, czy któraś z jego reakcji nie była przypadkowa.

Analiza wyników testu

Ostatnim etapem badania jest analiza jego wyników zapisanych na wariografie oraz ich interpretacja, co jest nam niezbędne do opracowania raportu, który zostaje przekazany klientowi. Dokładamy wszelkich starań, aby był on w jak największym stopniu czytelny i zrozumiały. Zależy nam, aby klient otrzymał od nas jasną informację, która będzie jednoznacznie wskazywać na wynik badania.

Przy ustalaniu pytań uwzględniamy jedynie sprawę, która została nam przedstawiona przez klienta. Wszystkie informacje, jakie chcemy uzyskać myszą być tematycznie powiązane z konkretnym faktem. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, aby osoba badana nie dekoncentrowała się oraz nie została rozproszona przez pytania odbiegające znacząco od sprawy.

 

Pytanie: Czy wariograf może ujawnić zdradę lub niewierność partnera?

 

Udzielona odpowiedź:

Pytania zredagowane na portrzeby prywatnego badania mają na celu ustalenie prawy i faktów – potwierdzenie lub zaprzeczenie udziału badanej osoby w konkretnym zdarzeniu lub czynności. Pytania na które możemy uzyskać jednoznaczne odpowiedzi mogą dotyczyć m.in tego czy partner dopuścił się zdrady, czy doszło do stosunku seksualnego, jak często doszło do zdrady, czy z jedną osobą czy z wieloma, czy doszło do zdrady z wymienioną z imienie i nazwiska osobą. Badnie może również ustalić w jakim okresie czasu doszło do zdrady, czy była to jednorazowa zdrada czy wielokrotna na przestrzeni czasu. Podczas profesjonalnegi i prawdziwego badania nie można zadawać pytań o fantazje, uczucia, zamiary danej osoby – takie badanie nie będzie miało żadnego sensu, gdyż nie ustali śladów pamięciowych badanej osoby.

W zależności od skomplikowania badania, zazwyczaj trwa ono od 2 do 3 godzin. Zazwyczaj na badaniu zadaje się od 8 do 12 pytań, z czego od 1 do 4 ustalanych jest wspólnie z klientem, są to tzw. pytania relewantne odnoszące się do konkretnych zarzutów. Pozostałe pytania to pytania mierzące reakcje psychofizjologiczne badanej osoby w oparciu których budowany jest profil behawioralny badanej osoby.

 

 

Pytanie: Kiedy dostępne będą wyniki badań?

Udzielona odpowiedź:

Wyniki badań najczęściej udostępniane są zleceniodawcy po zakończeniu badań. Ocena badania oraz analiza wyników przeprowadzana jest na miejscu przez eksperta tego samego dnia, zazwyczaj w czasie ok. 30 minut od zakończenia badań. Wstępne wyniki omawiane są w formie ustnej przez egzaminatora w obecności zleceniodawcy oraz osoby, która została poddana badaniu.

Na życzenie zleceniodawcy pisemna ekspertyza oraz opinia z badania wysyłana jest listem poleconym na wskazany adres w czasie 24 godzin od dnia wykonanych badań. W celu zlecenia pisemnej ekspertyzy należy w dniu badania wypełnić odpowiedni formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podając adres korespondencyjny celem otrzymania sporządzonej dokumentacji) oraz formularz zamówienia ekspertyzy. W celu zapewnienia najwyższej jakości badań wszystkie wyniki oceniane są przez drugiego niezależnego eksperta (podwójna weryfikacja).

W celu zapewnienia pełnej dyskrecji i poufności wszystkie wyniki badań są trwale usuwane w czasie nieprzekraczającym 24 godzin ( lub natychmiastowo na życzenie) od dnia zakończenia badań.

Pytanie: W jaki sposób umówić termin badania?

Udzielona odpowiedź:

Na badanie wariografem mogą zostać umówieni zleceniodawcy, którzy dokonali zamówienia telefonicznie dzwoniąc na Ogólnopolską Infolinię lub bezpośrednio do wybranej placówki badań.

  • W celu rezerwacji terminu w Instytucie Badań Wariograficznych należy wykonać wplatę zadatku na kwotę 500 zł tytułem “Imię i Nazwisko zamawiającego”.
  • Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z Instytutem w celu rezerwacji terminu i przygotowania badań.
  • Pozostała należność regulowana jest przez Zamawiającego w ustalonym terminie w miejscu wykonywania badania.
  • W przypadku rezygnacji z badań można je odwołać na minimum 24h przed ustalonym terminem bez obowiązku dopłaty pozostałej należności.
  • W przypadku nie pojawienia się na badaniu w wyznaczonym terminie Klient zostanie wezwany do zapłaty pełnej należności za badanie tytułem gotowości Eksperta do przeprowadzenia badań oraz ewentualnym tytułem zwrotu kosztów dojazdu, wynajęcia sali do badań lub innych kosztów ustalonych uprzednio z Zamawiającym.

Nr.rachunku: 22 1020 1097 0000 7602 0317 8282
Odbiorca: IBW lub pełna nazwa: Instytut Badań Wariograficznych
Tytuł wpłaty: “Imię i Nazwisko Zamawiającego”
PKO Bank Polski

Oddział 1 w Warszawie
ul.Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
IBAN Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
KRS: 0000026438

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką IBW lub z Ogólnopolską Infolnią Telefoniczną pod nr. 792 439 000 w godzinach 8:00 – 20:00.

~|comments-o~|font-awesome~|outline

Gwarancja dyskrecji i poufności

~|countdown_timer_outline~|elegant-themes~|outline

Całkowity czas badania 2.5 – 3 godziny

~|balance-scale~|font-awesome~|solid

Pisemna ekspertyza z badania do spraw procesowych

~|line-chart~|font-awesome~|solid

Wyniki omawiane od razu po badaniu

~|icon_printer-alt~|elegant-themes~|solid

Nowoczesna i atestowana aparatura

Wariograf

Wariograf często jest również określany mianem „wykrywacza kłamstw” bądź „detektorem kłamstw”. Jest on specjalistycznym urządzeniem, które służy do rejestrowania określonych psychofizjologicznych procesów organizmu człowieka, oddających emocje oraz reakcję na otoczenie. Dzięki analizie tych procesów, wariograf pozwala ekspertowi przeprowadzającemu badanie dokonać interpretacji uzyskanych wyników i tym samym określić związek badanej osoby z danym zdarzeniem, które jest przedmiotem wyjaśniania.

PLACÓWKI BADAŃ W CAŁEJ POLSCE

Instytut oferuje możliwość skorzystania z profesjonalnych badań wariograficznych (wykrywacz kłamstw) w sprawach prywatnych (fałszywe pomówienia, wykrycie sprawcy kradzieży, weryfikacja wierności/zdrady) w jednej z placówek na terenie całego kraju.

Instytut Badań Wariograficznych posiada własne placówki oraz punkty badań w następujących miejscowościach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

KONTAKT

Zapraszamy do zadawania pytań drogą elektroniczną lub telefoniczną. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w godzinach 8:00 - 20:00.