Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca...

Kłamstwo a relacje społeczne

Kłamstwo jest dość powszechnie stosowane i w zależności od moralności danej osoby może być czymś naturalnym, bądź nie. Od wieków ludzie kłamią i często nawet nieświadomie mijają się z prawdą. Psychologia oraz psychiatria zajmują się kłamstwem oraz przyczynami...

Anatomia kłamstwa

ANATOMIA KŁAMSTWA   Jako istoty ludzkie zwykle prześcigamy się w znajdowaniu najbardziej wiarygodnego uzasadnienia naszych zachowań i uniewinnienia dokonanych lub domniemanych grzechów. Dokonujemy nawet różnych klasyfikacji i używamy terminów wymiennych, aby je...

Patologiczni kłamcy

Patologiczne kłamstwa – istota Patologiczni kłamcy nie stanowią znacznego odsetka społeczeństwa, dlatego też większość analiz z nimi związanych dotyczy pojedynczych przypadków, zamiast analiz statystycznych obejmujących znaczące próbki badawcze.. Generalnie...

Wariograf w służbie dekonspirowania szpiegów

Kiedy na początku lat 80-tych amerykański informator zaraportował o istnieniu niebezpiecznego szpiega obcego mocarstwa, dzięki któremu natychmiastowy dostęp do najbardziej tajnych komunikatów Stanów Zjednoczonych, dotyczących Departamentu Obrony, Departamentu Stanu i...

Pojęcie kłamstwa i sposoby jego usprawiedliwiania

Definicje kłamstwa Podłożem analiz wszelkich aspektów związanych z wariografem jest pojęcie „kłamstwa”. Działanie wariografu opiera się w głównej mierze na poczuciu winy egzaminowanego oraz na różnicy czasu skojarzeń pomiędzy zapamiętanymi rzeczywistymi zdarzeniami, a...
Sposoby wykrywania kłamstw stosowane przez CIA

Sposoby wykrywania kłamstw stosowane przez CIA

Centralna Agencja Wywiadowcza USA – wprowadzenie Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych (CIA – Central Intelligence Agency) powstała w 1947 roku; utworzył ją prezydent Truman jako rządową agencję wywiadowczą, której celami było: pozyskiwanie...