Publikacje

Publikacje oraz opracowania eksperckie z zakresu badań wariograficznych

Kłamstwo a relacje społeczne

Kłamstwo jest dość powszechnie stosowane i w zależności od moralności danej osoby może być czymś naturalnym, bądź nie. Od wieków ludzie kłamią i często nawet nieświadomie mijają się z prawdą. Psychologia oraz psychiatria zajmują się kłamstwem oraz przyczynami...

Kogo bada się wariografem?

Badania „wykrywaczem kłamstw” poza sprawami karnymi, wykonywane są w szeregu spraw prywatnych, biznesowych, a także w służbach specjalnych czy policji. Kogo i w jakich sytuacjach badania się wariografem? Wariograf w instytucjach państwowych Badania wariograficzne...

Wariograf cyfrowy a poligraf analogowy – Poznaj różnicę

Współczesny wariograf nie przypomina urządzenia, które znamy z filmów kryminalnych. Kilometry papierowej taśmy, które pokrywały się wykresami podczas badania to już przeżytek. Analogowe wariografy zastąpiono cyfrowymi, które pozwoliły na uzyskanie znacznie wyższej skuteczności badania wariografem. Na czym polega różnica między analogowym a cyfrowym wariografem i jak zmiana ta wpłynęła na efektywność badania wykrywaczem kłamstw?

Jak rozwijał się wariograf w USA?

Ludzie od tysiącleci próbowali znaleźć skuteczny sposób na odkrycie, czy ktoś mówi prawdę czy nie. Czasami sięgali po mało konwencjonalne sposoby, jak choćby próbę ryżową w Chinach w 1000 r. p.n.e. (podejrzany żuł garść ryżu, jeśli wypluwał suchy, uznawano go za...

Na czym polega badanie wariografem?

Opleciony kablami, z palcami dłoni wsuniętymi w czujniki i ciśnieniomierzem na ramieniu, siedzi przy biurku i spocony ze strachu odpowiada na suche pytania badacza. Obok maszyna rysuje skomplikowany wzór krzywych na wielkich płachtach materiału. Taki obraz człowieka który przechodzi badanie wariograficznego dały nam media i filmy kryminalne. Na czym w praktyce faktycznie polega badanie wariografem? Co mierzy wariograf?

Fałszywe oskarżenie – jak się bronić?

Niesłuszne oskarżenie o kradzież w sklepie czy pracy, pomówienie o mobbing czy przemoc to dość częste sytuacje. Jak się przed nimi bronić? Czy do obrony przed fałszywym oskarżeniem można wykorzystać badanie wariograficzne? W jakich sytuacjach można je przeprowadzić?

Od czego zależy skuteczność badania wariografem?

Jak dalece można wierzyć badaniu wariograficznemu? Czy decydując się na takie badanie, będziemy mieli pewność, że dowiemy się, czy badana osoba mówi prawdę, czy kłamie? Skąd biorą się rozbieżności w wynikach badań naukowych dotyczących skuteczności wariografu?

Jak zbadać uczciwość kandydata do pracy?

Pracownik, który nigdy się nie spóźnia, realizuje zadanie w terminie, jest pomocny i uczynny dla kolegów, nie marnuje czasu, nie symuluje chorób, nie korzysta z firmowego sprzętu do prywatnych celów i oczywiście nie kradnie – taki pracownik jest na wagę złota. Jakie metody rekrutacji można zastosować, które pozwolą zwiększyć prawdopodobieństwa zatrudnienia takiego pracownika?

Ślady pamięciowe – badanie wariografem

Ślad pamięciowy, czyli tak zwany engram, to zmiana pozostawiona w układzie nerwowym, powstała na skutek określonych przeżyć. Informacje z otoczenia są nieustannie odbierane, przetwarzane i kategoryzowane; dzięki takim procesom człowiek może się uczyć, przy czym nawet bardzo proste stworzenia, jak przykładowo ślimak morski, posiadają mózg składający się z kilkudziesięciu tysięcy komórek nerwowych, człowiek dla porównania posiada ich około 86 miliardów.

Działania na szkodę pracodawcy

Kradzież towaru z magazynu czy sklepowej półki to najczęstszy przykład tego, jak na szkodę pracodawcy działają pracownicy. Niestety nie jest to jedyny problem związany z nieuczciwością pracowników, z jakimi borykają się pracodawcy. Na jakie sposoby pracownicy oszukują swoje firmy? Na czym przedsiębiorstwa tracą najwięcej?

Bodziec oddziałujący na organizm a reakcja fizjologiczna

Istotną miarą procesów emocjonalnych, powstających podczas odbioru bodźców, stanowią zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie. Do najczęściej wyróżnianych wskaźników pobudzenia organizmu należą: elektryczne przewodnictwo skory, aktywność układu sercowo-naczyniowego, zmiany aktywności układu oddechowego, napięcie mięśni, aktywność elektryczna mózgu, a także temperatura skory, reakcja źrenicowa, wydzielanie śliny, aktywność układu pokarmowego, mruganie oczami.

Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności; bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca leczenia. Według jeszcze innej – łagodniej ujmującej kwestię nałogu – jest to silna potrzeba wykonywania pewnej czynności.

Jak zdemaskować kłamstwo

Poniżej przedstawione rozważania nie dotyczą reakcji psychofizjologicznych, ale realiów życia codziennego, nawiązują do możliwości obrony przed zdemaskowaniem kłamstwa, i nazwaniem takiego uczynku i danej osoby po imieniu.

Sposoby wykrywania kłamstw stosowane przez CIA

Centralna Agencja Wywiadowcza USA - wprowadzenie Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych (CIA – Central Intelligence Agency) powstała w 1947 roku; utworzył ją prezydent Truman jako rządową agencję wywiadowczą, której celami było: pozyskiwanie informacji...

Rola tłumacza w badaniu wariografem

Proces tłumaczenia z jednego języka na drugi jest czynnością intelektualnie i psychologicznie bardzo złożoną, gdyż myśli (słowa) muszą być realizowane w dwu językach, a każdy z tych języków jest swoistym sposobem porozumiewania się – tnącym rzeczywistość na trochę odmienne fragmenty.

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej.

Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej

Komunikacja interpersonalna to porozumiewanie się ludzi – werbalne i niewerbalne – między sobą. Wymaga obecności co najmniej dwóch rozmówców (interlokutorów), i to odróżnia ją od komunikacji intrapersonalnej (czyli rozmowy z samym sobą) i komunikacji masowej (czyli przemawiania do mas ludzi).

Kłamstwo w biznesie

W obszarze biznesu często można spotkać się ze specyficznym traktowaniem wolności osobistej; mianowicie jako dowolności interpretowania prawdy o rzeczywistości. Realizacja celu niejednokrotnie wymaga sięgnięcia po kłamstwo – czyli wyniesienia na piedestał doraźnego, egoistycznego interesu.

Technika badań psychofizjologicznych S-CIT

Technika badań psychofizjologicznych S-CIT Test ukrytej wiedzy (CIT – Concealed Information Test) jest techniką badań psychofizjologicznych ukierunkowanych na wykrycie wiedzy związanej z okolicznościami przestępstwa.

Badanie wariografem w sytuacjach podejrzenia zdrady

Obcowanie z drugim człowiekiem na co dzień, przez wiele lat, dodatkowo w związku intymnym, obfitować może w wiele sytuacji budzących pewne wątpliwości co do lojalności. Nagromadzone emocje, podsycane przez życiowe problemy, skutkować mogą niesłusznymi posądzeniami; z drugiej strony nikt nie chce być oszukiwany, i to w tak drażliwej sferze.

The Employee Polygraph Protection

Pod wieloma względami Stany Zjednoczone są prekursorem w dziedzinie badań wariografem – przykładowo w kwestii kontroli przestępców seksualnych; dlatego warto na przykładzie tego kraju prześledzić również zagadnienia blisko dotyczące codziennego życia. Dla wielu pracodawców niezwykle istotne jest: w jaki sposób można usprawnić proces rekrutacji pracowników?

Badanie wariografem osób głuchoniemych

Jednym z najbardziej interesujących aspektów badania wariografem jest możliwość sprawdzenia prawdomówności osoby głuchoniemej. W przypadku badań głuchoniemych istnieją dodatkowe przeszkody wynikające z oczywistych uwarunkowań:

Czy można rozpoznać kłamstwo na podstawie mowy ciała?

O tym, jak bardzo złożonym procesem jest odczytywanie sygnałów płynących w ludzkiego ciała przekonuje się każdy człowiek w trakcie swojego życia. Pozornie wydaje się to proste, również w aspekcie mówienia nieprawdy. Jednak rozpoznanie kłamcy na podstawie jego mowy ciała okazują się w praktyce, w pewnych sytuacjach, mało przydatne.

Przykłady wykorzystania wariografu w sprawach sądowych

Poniżej udostępniamy przykłady, które świadczą o tym, że w różnego rodzaju sprawach ekspertyza wariograficzna może mieć znaczenie i że przy zachowaniu pewnych warunków badanie reakcji psychofizjologicznych stanowi ważny dowód pośredni. Przykłady są opatrzone komentarzem, który uwzględnia wszelkie „za” i „przeciw” badaniu wariografem.

Emocje i procesy poznawcze u osoby badanej wariografem

Podczas badania wariografem u egzaminowanego pojawia się wiele emocji – nie wszystkie z nich są tożsame ze strachem. Generalnie dla stwierdzenia oszustwa lub związku z badaną sprawą istotna jest siła reakcji, oznaki rozpoznania szczegółów ukrytych w pytaniach

Technologia fMRI (functional magnetic resonance imaging)

Wariograf jest urządzeniem, które może ewoluować. Przeprowadzane są badania dotyczące dodawania nowych kanałów rejestrujących reakcje organizmu. Jednym z nich może być obrazowanie aktywności mózgu, związane z technologią fMRI. Artykuł poniżej prezentuje możliwości, jakie daje rezonans magnetyczny

Badanie wariografem kobiet w ciąży

Kwestie związane z badaniem wariografem kobiet w ciąży są złożone, ze względu na potencjalnie duży stres, jaki może stać się ich udziałem i jego niekorzystny wpływ na płód. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki test przeprowadzić w kontekście właściwej interpretacji odpowiedzi, co wykazał opisany eksperyment.

Oczy jako wiarygodny wskaźnik emocji

Idea, jakoby można było wykryć kłamstwo poddając dokładnemu badaniu oko ludzkie, wydaje się zarówno interesująca, jak i futurystyczna. Jednak badanie na urządzeniu o nazwie
EyeDetect jest stosunkowo proste w praktyce, ponadto bezbolesne i nie trwa specjalnie długo. Połączenie EyeDetect i wariografu daje bardzo wysokie, zbliżone do 100%,
prawdopodobieństwo, że w przypadku, kiedy badany obleje oba testy, rzeczywiście kłamie.

Koncepcja zróżnicowanego znaczenia (Differential salience)

Podwaliną do powstania koncepcji zróżnicowanego znaczenia (Differential salience) jest następujący fakt: nie istnieje charakterystyczna, unikatowa reakcja przypisana tylko i
wyłącznie do kłamania; nie można zidentyfikować kłamstwa na podstawie jednej, choćby najbardziej skomplikowanej, reakcji fizjologicznej, emocji, symptomu. Zamiast szukać
charakterystycznej reakcji kłamcy, korzystniej jest badać: na co zwraca on większą uwagę, jaki bodziec jest postrzegany przez niego jako istotny.

Standard Dauberta

W 1993 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, rozpatrując sprawę: Daubert przeciw Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., sformułował zestaw kryteriów dopuszczalności dowodu naukowego, który później został nazwany „Standardem Dauberta

Wariograf w służbie dekonspirowania szpiegów

Kiedy na początku lat 80-tych amerykański informator zaraportował o istnieniu niebezpiecznego szpiega obcego mocarstwa, dzięki któremu natychmiastowy dostęp do najbardziej tajnych komunikatów Stanów Zjednoczonych, dotyczących Departamentu Obrony, Departamentu Stanu i Białego Domu, mają niepowołane osoby, zarządzono egzamin wariografem.

Badanie wariografem sprawców przestępstw na tle seksualnym

1 października 2017 roku w Polsce uaktywniony został „Powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym”. Składa się on z dwóch części: z dostępem ograniczonym, przeznaczonym dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi, oraz publicznej, zawierającej dane najbardziej groźnych przestępców

Concealed Information Test (Guilty Knowledge Test)

Test ukrytej wiedzy (Concealed Information Test) zwany również Testem wiedzy winnego (Guilty Knowledge Test) to technika badań wariografem polegająca na sprawdzaniu siły reakcji egzaminowanego na bodźce związane ze sprawą w otoczeniu bodźców o podobnej proweniencji, ale nie mających bezpośredniego związku z dochodzeniem