Standard Dauberta

Dowód naukowy W związku z tym, że podczas procesu karnego wiele dowodów opartych jest na nowoczesnych technikach badawczych, konieczne stało się sprecyzowanie: co stanowi dowód naukowy – jakie warunki musi on spełniać, ażeby można go było uznać za poważny argument....