Badanie wariografem pracowników

Komercyjne badania wariograficzne dla firm

Najczęściej pomagamy w sytuacjach gdy dochodzi do wewnętrzengo wycieku poufnych informacji, w przypadku przestępstw kradzieży lub w innych zdarzeniach wymagających zebrania materiału dododowego za pomocą przeprowadzenia profesjonalnych badań wariograficznych, których wyniki mogą zostać wykorzystane w dochodzeniu prawdy na potrzeby prywatne lub na drodze sądowej.

W jakim celu firmy badają wariografem pracowników?

Wykrycie sprawców przestępstwa

Kolejny przykład zastosowania badań wariograficznych, to ustalenie roli poddanej badaniu osoby w zdarzeniu mającym negatywne skutki (np. wyciek informacji z firmy, kradzież mienia). Jeśli podejrzenia dotyczą określonego kręgu osób, dzięki badaniu dużo szybciej i efektywniej można ustalić przebieg procesu i wykryć sprawcę, bądź sprawców, a tym samym oczyścić z podejrzeń niewinne osoby.

Rekrutacja

Koszty zatrudnienia niewłaściwego, nielojalnego pracownika są na tyle duże, że firmy często decydują się włączyć badanie wariografem w procedurę selekcji i naboru kandydatów do pracy. Pozwala to na ustalenie wiarygodności informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym, w tym dotyczących przebiegu zatrudnienia i problematycznych sytuacji w pracy, a także zdarzeń z życia prywatnego, rzutujących na efektywność pracy. Właśnie ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna, bowiem o ile dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są możliwe do zweryfikowania w inny sposób, tak problemem jest ustalenie takich faktów z życia, jak np. zażywanie narkotyków czy nadużywania alkoholu.

Szpiegostwo

Badanie wariografem pozwala nie tylko ustalić okoliczności mogące negatywnie wpływać na tempo czy jakość pracy, ale również jest sposobem na wykrycie osób, które zajmują się wywiadem gospodarczym i zostały przysłane przez konkurencję.

 

Okresowa kontrola lojalności

Przesłanką do zastosowania badań wariograficznych jest również tzw. okresowa kontrola lojalności, tj. sytuacja w której przedsiębiorca rutynowo chce sprawdzić nastawienie pracownika oraz wykluczyć podejmowanie przez niego działań szkodzących interesom przedsiębiorstwa czy zdradzającym tajemnice handlowe. Tego typu badania nie tylko zapobiegają stratom w firmie, a mogą być częścią budowania „ścieżek kariery” w firmie i umożliwiają awansowanie lojalnych i oddanych firmie pracowników.

Przygotowanie pytań do badania wariografem

Wszystkie pytania uzgadaniane są wspólnie ze zleceniodawcą indywidualnie I adekwanie do zaistaniałej sytuacji która ma zostać wyjaśniona. Niezależnie czy zdarzenie dotyczy kradzieży, przestępstwa, weryfikacji kandydata czy innej sytuacji, zawsze pytania układane są wspólnie na potrzeby zleceniodawcy. Zazwyczaj jeden test zawiera od 8 do 12 pytań pomiarowych oraz od 1 do 4 pytań krytycznych uzgadnianych wspólnie. Pozostałe pytania układane są samodzielnie przez biegłego w celu zebrania niezbędnych informacji, zbudowaniu profilu behawioralnego badanej osoby oraz pomiarów reakcji psychofizjologicznych. Przykładowe pytania mogą dotyczyć m.in wycieku informacji z firmy, kradzieży, współpracy z konkurencją lub dowolnego innego zdarzenia. Procedura badania zazwyczaj trwa ok 2 do 3 godzin z uwzględnieniem wywiadu przedtestowego oraz omówieniem wyników.

Wariograf / Wykrywacz kłamstw

Wariograf (poligraf) często jest również określany mianem „wykrywacza kłamstw” bądź „detektorem kłamstw”. Jest on specjalistycznym urządzeniem, które służy do rejestrowania określonych psychofizjologicznych procesów organizmu człowieka, oddających emocje oraz reakcję na otoczenie. Dzięki analizie tych procesów, wariograf pozwala dokonać interpretacji uzyskanych wyników i tym samym określić związek badanej osoby z danym zdarzeniem, które jest przedmiotem wyjaśniania.

Rezerwacja terminu w Instytucie Badań Wariograficznych

W celu rezerwacji terminu w Instytucie Badań Wariograficznych należy wykonać wplatę zadatku na kwotę 1000 zł tytułem od każdej badanej osoby.

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z Instytutem w celu rezerwacji terminu i przygotowania badań. Pozostała należność regulowana jest przez Zamawiającego w ustalonym terminie w miejscu wykonywania badania.

W przypadku rezygnacji z badań można je odwołać na minimum 24h przed ustalonym terminem bez obowiązku dopłaty pozostałej należności. W przypadku nie pojawienia się na badaniu w wyznaczonym terminie Klient zostanie wezwany do zapłaty pełnej należności za badanie tytułem gotowości Eksperta do przeprowadzenia badań oraz ewentualnym tytułem zwrotu kosztów dojazdu, wynajęcia sali do badań lub innych kosztów ustalonych uprzednio z Zamawiającym.

Nr.rachunku: 22 1020 1097 0000 7602 0317 8282
Odbiorca: IBW, Instytut Badań Wariograficznych
Tytuł wpłaty: Badanie wariograficzne lub „Imię i Nazwisko Zamawiającego”

PKO Bank Polski, oddział nr. 1 w Warszawie, ul.Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
IBAN Kod BIC (Swift)do przelewów zagranicznych: BPKOPLPW

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką IBW lub z Ogólnopolską Infolnią Telefoniczną pod nr. 792 439 000 w godzinach 8:00 – 20:00.

Wywiad przedstestowy to pierwszy etap badania, który jest przeprowadzany przez ekspert z osobą badaną przed przystąpieniem do testów właściwych.

W dniu badania po przybyciu do naszej placówki należy zgłosić się do recepcji gdzie otrzymają państwo informację do którego pomieszczenia należy pokierować się na wywiad przedtestowy oraz badanie właściwe. Następnie o umówionej godzinie egzaminator przywita uczestników badania oraz odbędzie rozmowę z każdą badaną osobą oraz z osobą zlecającą badanie. Celem wywiadu przedtestowego jest wspólne ułożenie pytań oraz wyjaśnienie wszystkich zagadnień związaną z procedurą badania. Na tym etapie odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oraz pytania związane z badaniem oraz dokładnie wyjaśniamy na czym będzie polegało badanie wariografem, w jaki sposób interpretowane są wyniki. Wywiad przedstestowy jest niezbędnym etapem badań którego celem jest przygotowanie badanej osoby do badania właściwego. Celem wywiadu przedstestowego jest również przygotowanie eksperta do badanego zagadnienia.

Osoba przechodząca badanie powinna być zdrowa, w przeddzień nie spożywać alkoholu. Ekspert przeprowadzający badania nie będzie pozyskiwał tajemnicy handlowej, służbowej (odnośnie poprzednich miejsc zatrudnienia). Nie będzie poruszał spraw dotyczących religii, wolności seksualnej oraz stosunku do innych ras. Badany będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. Aby przystąpić do badań osoba zgłaszająca się dobrowolnie podpisuje zgodę na badania. Wartość diagnostyczna wynik badania określa się na 95-98%.

Wyniki badań najczęściej udostępniane są zleceniodawcy po zakończeniu badań. Ocena badania oraz analiza wyników przeprowadzana jest na miejscu przez eksperta tego samego dnia w czasie ok. 20 minut od zakończenia badań. Wstępne wyniki omawiane są w formie ustnej przez egzaminatora w obecności zleceniodawcy oraz osoby która została poddana badaniu.  

Na życzenie zleceniodawcy pisemna ekspertyza oraz opinia z badania wysyłana jest listem poleconym na wskazany adres w czasie 24 – 48 godzin od dnia wykonanych badań. W celu zlecenia pisemnej ekspertyzy należy w dniu badania wypełnić odpowiedni formularz zgody i zamówienia oraz podać adres korespondencyjny celem otrzymania dokumentacji. W celu zapewnienia najwyższej jakości badań wszystkie wyniki oceniane są przez drugiego niezależnego eksperta (podwójna weryfikacja).

Wszystkie wyniki badań są trwale usuwane w czasie do 48 godzin (lub natychmiastowo na życzenie) od dnia zakończenia badań w celu zapewnienia pełnej dyskrecji i poufności.

Jednoznaczne wyniki oscylujące w granicy 98 % uzyskujemy wyłącznie gdy konstrukcja pytań testowych przewiduje jednoznaczną odpowiedź (TAK/NIE) oraz pytanie odnosi się do ściśle określonego wydarzenia z przeszłości.

Więcej informacji związanych z badaniami wariograficznymi w miejscu pracy

Kłamstwo w biznesie

Kłamstwo w biznesie

W obszarze biznesu często można spotkać się ze specyficznym traktowaniem wolności osobistej; mianowicie jako dowolności interpretowania prawdy o rzeczywistości. Realizacja celu niejednokrotnie wymaga sięgnięcia po kłamstwo – czyli wyniesienia na piedestał doraźnego, egoistycznego interesu.

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej.

Na czym polega badanie wariografem?

Na czym polega badanie wariografem?

Opleciony kablami, z palcami dłoni wsuniętymi w czujniki i ciśnieniomierzem na ramieniu, siedzi przy biurku i spocony ze strachu odpowiada na suche pytania badacza. Obok maszyna rysuje skomplikowany wzór krzywych na wielkich płachtach materiału. Taki obraz człowieka który przechodzi badanie wariograficznego dały nam media i filmy kryminalne. Na czym w praktyce faktycznie polega badanie wariografem? Co mierzy wariograf?

Działania na szkodę pracodawcy

Działania na szkodę pracodawcy

Kradzież towaru z magazynu czy sklepowej półki to najczęstszy przykład tego, jak na szkodę pracodawcy działają pracownicy. Niestety nie jest to jedyny problem związany z nieuczciwością pracowników, z jakimi borykają się pracodawcy. Na jakie sposoby pracownicy oszukują swoje firmy? Na czym przedsiębiorstwa tracą najwięcej?

Jak zbadać uczciwość kandydata do pracy?

Jak zbadać uczciwość kandydata do pracy?

Pracownik, który nigdy się nie spóźnia, realizuje zadanie w terminie, jest pomocny i uczynny dla kolegów, nie marnuje czasu, nie symuluje chorób, nie korzysta z firmowego sprzętu do prywatnych celów i oczywiście nie kradnie – taki pracownik jest na wagę złota. Jakie metody rekrutacji można zastosować, które pozwolą zwiększyć prawdopodobieństwa zatrudnienia takiego pracownika?

Jak wyjaśnić pracownikom potrzebę przeprowadzenia wariograficznego badania kontrolnego

Jak wyjaśnić pracownikom potrzebę przeprowadzenia wariograficznego badania kontrolnego

Wiele firm chce przeprowadzić badanie wariograficzne wśród pracowników, ale nie wie, w jaki sposób poprowadzić komunikację, by pracownicy się nie przestraszyli, nie spadło ich morale oraz by wykazali współpracę i wyrazili zgodę na badanie. Jak rozmawiać z pracownikami? Co i w jaki sposób im przekazać?

PLACÓWKI BADAŃ W CAŁEJ POLSCE

Instytut oferuje możliwość skorzystania z profesjonalnych badań wariograficznych (potocznie wykrywacz kłamstw) w sprawach prywatnych (fałszywe pomówienia, wykrycie sprawcy kradzieży, weryfikacja wierności/zdrady) w jednej z placówek na terenie całego kraju.

Instytut Badań Wariograficznych posiada własne placówki oraz punkty badań w następujących miejscowościach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra