Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

PUBLIKACJE Badanie wariografem – Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania Badanie wariografem w Policji W Polsce pierwsze użycie wariografu do celów innych niż badania psychologiczne miało miejsce w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku; były to: „sprawa...
Zadzwoń