792 439 000 - Ogólnopolska Informacja Telefoniczna

OPRACOWANIA I PUBLIKACJE

Publikacje oraz opracowania Ekspertów oraz Biegłych Instytutu Badań Wariograficznych

Publikacje Eksperckie

Badanie wariografem w sytuacjach podejrzenia zdrady

Obcowanie z drugim człowiekiem na co dzień, przez wiele lat, dodatkowo w związku intymnym, obfitować może w wiele sytuacji budzących pewne wątpliwości co do lojalności. Nagromadzone emocje, podsycane przez życiowe problemy, skutkować mogą niesłusznymi posądzeniami; z drugiej strony nikt nie chce być oszukiwany, i to w tak drażliwej sferze. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Kłamstwo w biznesie

W obszarze biznesu często można spotkać się ze specyficznym traktowaniem wolności osobistej; mianowicie jako dowolności interpretowania prawdy o rzeczywistości. Realizacja celu niejednokrotnie wymaga sięgnięcia po kłamstwo – czyli wyniesienia na piedestał doraźnego, egoistycznego interesu. Czytaj więcej
Biuletyn IBW, Publikacje Eksperckie

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Jak oszukać wariograf (Wykrywacz Kłamstw)

W badaniu wariografem dochodzi do rejestracji sygnału wysyłanego przez mózg. Czujniki poligrafu rejestrują też normalne funkcje organizmu, jak oddech i ciśnienie tętnicze. Badany jest również opór skóry. Czujnik rejestruje wilgotność skóry, która zmienia się w skutek reakcji mózgu na zadawane pytania. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Rola tłumacza w badaniu wariografem

Proces tłumaczenia z jednego języka na drugi jest czynnością intelektualnie i psychologicznie bardzo złożoną, gdyż myśli (słowa) muszą być realizowane w dwu językach, a każdy z tych języków jest swoistym sposobem porozumiewania się – tnącym rzeczywistość na trochę odmienne fragmenty. Czytaj więcej
Zadzwoń