OPRACOWANIA I PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Publikacje oraz opracowania z zakresu badań wariograficznych

Biuletyn IBW, Publikacje Eksperckie

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Jak oszukać wariograf (Wykrywacz Kłamstw)

W badaniu wariografem dochodzi do rejestracji sygnału wysyłanego przez mózg. Czujniki poligrafu rejestrują też normalne funkcje organizmu, jak oddech i ciśnienie tętnicze. Badany jest również opór skóry. Czujnik rejestruje wilgotność skóry, która zmienia się w skutek reakcji mózgu na zadawane pytania. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Rola tłumacza w badaniu wariografem

Proces tłumaczenia z jednego języka na drugi jest czynnością intelektualnie i psychologicznie bardzo złożoną, gdyż myśli (słowa) muszą być realizowane w dwu językach, a każdy z tych języków jest swoistym sposobem porozumiewania się – tnącym rzeczywistość na trochę odmienne fragmenty. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności; bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca leczenia. Według jeszcze innej – łagodniej ujmującej kwestię nałogu – jest to silna potrzeba wykonywania pewnej czynności. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Jak zdemaskować kłamstwo

Poniżej przedstawione rozważania nie dotyczą reakcji psychofizjologicznych, ale realiów życia codziennego, nawiązują do możliwości obrony przed zdemaskowaniem kłamstwa, i nazwaniem takiego uczynku i danej osoby po imieniu. Czytaj więcej
Zadzwoń