OPRACOWANIA I PUBLIKACJE

Publikacje oraz opracowania Ekspertów oraz Biegłych Instytutu Badań Wariograficznych

Publikacje Eksperckie

Ślady pamięciowe – badanie wariografem

Ślad pamięciowy, czyli tak zwany engram, to zmiana pozostawiona w układzie nerwowym, powstała na skutek określonych przeżyć. Informacje z otoczenia są nieustannie odbierane, przetwarzane i kategoryzowane; dzięki takim procesom człowiek może się uczyć, przy czym nawet bardzo proste stworzenia, jak przykładowo ślimak morski, posiadają mózg składający się z kilkudziesięciu tysięcy komórek nerwowych, człowiek dla porównania posiada ich około 86 miliardów. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Koncepcja zróżnicowanego znaczenia (Differential salience)

Podwaliną do powstania koncepcji zróżnicowanego znaczenia (Differential salience) jest następujący fakt: nie istnieje charakterystyczna, unikatowa reakcja przypisana tylko i wyłącznie do kłamania; nie można zidentyfikować kłamstwa na podstawie jednej, choćby najbardziej skomplikowanej, reakcji fizjologicznej, emocji, symptomu. Zamiast szukać charakterystycznej reakcji kłamcy, korzystniej jest badać: na co zwraca on większą uwagę, jaki bodziec jest postrzegany przez niego jako istotny. Czytaj więcej
Biuletyn IBW, Publikacje Eksperckie

Oczy jako wiarygodny wskaźnik emocji

Idea, jakoby można było wykryć kłamstwo poddając dokładnemu badaniu oko ludzkie, wydaje się zarówno interesująca, jak i futurystyczna. Jednak badanie na urządzeniu o nazwie EyeDetect jest stosunkowo proste w praktyce, ponadto bezbolesne i nie trwa specjalnie długo. Połączenie EyeDetect i wariografu daje bardzo wysokie, zbliżone do 100%, prawdopodobieństwo, że w przypadku, kiedy badany obleje oba testy, rzeczywiście kłamie. Czytaj więcej
Wariograf w sądzie

Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat badań wariograficznych przeprowadzanych na zlecenie wymiaru sprawiedliwości oraz w organach ścigania: m.in. w Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Czytaj więcej
Badania wariografem w Polsce

Badanie wariografem kobiet w ciąży

Kwestie związane z badaniem wariografem kobiet w ciąży są złożone, ze względu na potencjalnie duży stres, jaki może stać się ich udziałem i jego niekorzystny wpływ na płód. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki test przeprowadzić w kontekście właściwej interpretacji odpowiedzi, co wykazał opisany eksperyment. Czytaj więcej
Wariograf w sądzie

Przykłady wykorzystania wariografu w sprawach sądowych

Poniżej udostępniamy przykłady, które świadczą o tym, że w różnego rodzaju sprawach ekspertyza wariograficzna może mieć znaczenie i że przy zachowaniu pewnych warunków badanie reakcji psychofizjologicznych stanowi ważny dowód pośredni. Przykłady są opatrzone komentarzem, który uwzględnia wszelkie „za” i „przeciw” badaniu wariografem. Czytaj więcej
Zadzwoń