Sygnały / symptomy zdrady a badanie wariografem

lis 9, 2023

Sygnały / symptomy zdrady

Niewierność w związku dotyczy dość dużej grupy osób. Czy zdradę można rozpoznać „gołym okiem”?

Zdrady i romanse w statystykach:

  • Do zdrady przyznaje się 28% mężczyzn i 17% kobiet (badania 2017 r.),i
  • 63% tych, którzy zdradzili, zrobiło to kilkakrotnie  ii.

Według analiz CPS (Centrum Profilaktyki Społecznej) zdradzamy z roku na rok coraz częściej (choć być może po prostu jesteśmy bardziej otwarci, by o tym mówić). Wnioski te potwierdzają również badania prof. Izdebskiego (w badaniach wcześniejszych (2011), zdradzających było odpowiednio 21% i 16%.

Jakie konsekwencje ma niewierność dla związku?

Dla 20%iii osób było to pozytywne doświadczenie, bo ich związek się wzmocnił. Grupa ta to jedna zdecydowana mniejszość. U 35% osób związek się rozpadł, a 25% było w stanie go utrzymać, ale relacje między partnerami są gorsze niż były.

Następstwa zdrady to jednak nie tylko kwestia tego, czy związek przetrwa taką próbę, czy się rozpadnie. Jej implikacje mogą być znacznie szersze. Najpoważniejszym argumentem, który przemawia za tym, by dowiedzieć się prawdy, jest zdrowie. Zdradzany partner może nieświadomie zarazić się od swojego partnera chorobą, która może mieć wpływ na całe dalsze życie.

Zdrada niesie też ze sobą szereg skutków psychologicznych – i to zarówno u zdradzanych, jak i zdradzających. Utrata zaufania, spadek poczucia własnej wartości, stany lękowe i depresje.

Jakie są symptomy zdrady? Na jakie sygnały zdrady zwrócić uwagę?

Utrata zainteresowania partnerem

Najprostszy objaw, który jest związany z tym, że osoba zdradzająca jest już zainteresowana i zaangażowana w kolejną relację i ta istniejąca nie jest dla niej atrakcyjna. Swoje potrzeby (nie tylko seksualne, ale również związane z bliskością, komunikacją) zaspokaja poza związkiem.

Uwaga – takie zmiany mogą wynikać również z tego, że partner doświadcza problemów i stresów w codziennym życiu, o których nie chce powiedzieć partnerowi. Mogą być również symptomem depresji.

Zmiany rozkładu dnia

Wszelkie odstępstwa od rutyny, które nie mogą być wyjaśnione np. zmianą pracy lub stanowiska mogą wzbudzać podejrzenie. Zwłaszcza jeśli wiążą się z rzadszym przebywaniem w domu, wyjazdami lub aktywnością, którą partner chce podejmować jedynie samodzielnie.

Nowy styl – zmiana wyglądu

Partner lub partnerka nagle zaczyna bardziej o siebie dbać, kupuje nową garderobę, zmienia fryzurę lub styl, zaczyna chodzić na siłownię? To może być sygnał tego, że romans wisi w powietrzu. Zazwyczaj zmiany wyglądu pojawia się jeszcze przed samą zdradą – chodzi bowiem o zachęcenie potencjalnego kochanka i kochanki.

Uwaga! Zmiana wyglądu może też wiązać się z potrzebą większej bliskości w stosunku do obecnego partnera i bycia zauważonym w związku! Dlatego, zanim zaczniesz podejrzewać zdradę, spróbuj zbliżyć się do partnera lub partnerki i obserwuj to, czy inne symptomy zdrady się pojawiają.

Zmiany w życiu seksualnym

I te „na gorsze”, czyli spadek zainteresowania seksem, jak i te „na lepsze”, czyli nowe techniki, metody, wyjście poza rutynę mogą świadczyć o tym, że w życiu naszego partnera zaszła jakaś zmiana.

Uwaga! Zmiana w życiu seksualnym nie musi oznaczać zdrady. Mniejsze zainteresowanie seksem może być symptomem choroby, nadmiernego stresu, a nowinki łóżkowe mogą wiązać się z chęcią „odświeżenia” życia erotycznego z obecnym partnerem.

Zmiana zachowania w stosunku do partnera

W zdradę nierozerwalnie wpisane jest poczucie winy. Doświadcza jej osoba zdradzająca, która szuka usprawiedliwienia dla swoich działań. Bardzo często można zaobserwować tu dwa mechanizmy:

  • Próba wynagrodzenia partnerowi zdrady – zdradzający partner (lub partnerka) nagle staje się milszy, bardziej pomocny, dbający. Przynosi kwiaty, gotuje, zapewnia rozrywki. Związek zaczyna wyglądać, jakby przeżywał renesans. Taka reakcja bywa często następstwem zdrady, która była jednorazowa, nagła, niespodziewana.
  • Obwinianie partnera – zdradzający partner ma poczucie winy, zatem próbuje się usprawiedliwić. Przyczyn swojego zachowania szuka w swoim nieudanym życiu seksualnym („zdradzam, bo w seks z moim mężem jest niesatysfakcjonujący”), niską atrakcyjności obecnego partnera („zdradzam, bo po ciąży moja żona przytyła 15 kilogramów”). Aby poradzić sobie z poczuciem winy, osoby zdradzające zaczynają obwiniać o zdradę partnera – a to skutkuje nagłymi atakami złości, wyrzutami, krytykowaniem partnera. Takie zachowanie pojawia się częściej w sytuacji trwającego dłużej romansu. Może być również preludium – kiedy osoba jeszcze nie zdradza, ale zaczyna się do tego przygotowywać.

Zmiana zachowania w zakresie prywatności

Osoba, która nigdy nie miała hasła do komputera, nagle je zakłada? Partnerka zaczyna się irytować tym, że partner sam sięga do jej torebki, podczas gdy wcześniej nigdy jej to nie przeszkadzało? Partner zaczyna zawsze mieć przy sobie telefon? Takie zachowania mogą świadczyć o tym, że partner/ka zaczyna mieć coś do ukrycia.

Niespójność komunikacji

Utrzymywanie romansu wymaga uważności, dobrej pamięci i dużej ilości energii. Kłamiąc trzeba pamiętać, co i kiedy się powiedziało, uważać na wszelkie zewnętrzne okoliczności, „pilnować się”. Uwagę partnera powinny zwrócić „niejasności i pomyłki” partnera i tzw. „białe kłamstwa”.

Oskarżenia o zdradę

Choć na pierwszy rzut oka może to się wydawać dziwne, to sygnałem zdrady może być też wzrost podejrzliwości u partnera. W psychologii mechanizm ten nazywany jest projekcją i należy do mechanizmów obronnych ego. Polega na tym, że drugiej osobie przypisuje się posiadane przez siebie cechy bądź intencję. Zdradzający partner zaczyna podejrzewać o zdradę partnera, bo nie jest w stanie zaakceptować własnego zachowania.

Zdradziła czy nie zdradziła?

Z badań Zbigniewa Izdebskiego wynika, że prawie co trzeci Polak nie jest pewny tego, czy mąż lub żona byli, lub są, wierni. 3% jest pewnych tego, że zostali zdradzeni przynajmniej raz.

Taką pewność można uzyskać wtedy, kiedy partner bądź partnerka przyzna się do zdrady. W wielu jednak sytuacjach, takiej deklaracji nie usłyszymy.

Jeśli mimo wszystko, rozmowa z partnerem nie przynosi efektów i nadal obawiasz się, że jesteś zdradzany lub zdradzana, krokiem, który może definitywnie pomóc w poradzeniu sobie z tą sytuacją, jest badanie wariograficzne. Przeprowadzone w sposób profesjonalny, daje dużą pewność poprawności uzyskanego wyniku.

Czy wariograf wykrywa zdradę?

Pośrednio tak, ponieważ pozwala zidentyfikować te obszary, które wywołują u badanego pobudzenie emocjonalne, które towarzyszy kłamaniu. Jeśli osoba badana jest w określony sposób pobudzona przy konkretnych pytaniach, to może to świadczyć o tym, że udzielając odpowiedzi kłamała. Jeśli zatem to pobudzenie będzie obserwowane w pytaniach, dotyczących zdrady, to badanie może zweryfikować, czy zdrada faktycznie miała miejsce.

Wariograf działa również psychologicznie. Jest impulsem do tego, by się przyznać partnerowi. Zwłaszcza jeśli wyniki wskazują, że badany w trakcie testu był pobudzony, odpowiadając na określone pytania.

Warto zauważyć, że statystycznie (60%) wariograf częściej potwierdza prawdomówność badanych w sprawach związanych ze zdradąiv.

Badanie wariograficzne, niezależnie od tego, czy potwierdzi wierność partnera, czy zdradę, może dać parze przestrzeń do tego, by pracować nad relacją i naprawić problemy, które doprowadziły do zdrady bądź podejrzeń partnera.

i „Seksualność Polaków 2017″ – prof. Zbigniew Izdebski

ii „Intymne i prywatne praktyki codzienności Analiza socjologiczna” Mariola Bieńko, uniwersytet Warszawski

iii „Seksualność Polaków 2017″ – prof. Zbigniew Izdebski

iv Dane za Acumen Polygraph Services, 2016 timesfreepress.com/news/life/entertainment/story/2016/feb/02/faithful-or-fearfullocal-polygraph-tester-say/347426/

Podobne publikacje

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej.

Jak zdemaskować kłamstwo

Poniżej przedstawione rozważania nie dotyczą reakcji psychofizjologicznych, ale realiów życia codziennego, nawiązują do możliwości obrony przed zdemaskowaniem kłamstwa, i nazwaniem takiego uczynku i danej osoby po imieniu.

Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności; bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca leczenia. Według jeszcze innej – łagodniej ujmującej kwestię nałogu – jest to silna potrzeba wykonywania pewnej czynności.

Historia badań wariografem w Polsce

Pierwszy wariograf w Polsce zakupiony został w latach 30-tych, a nastąpiło to z inicjatywy Instytutu Psychologii w Warszawie – zakup wspomagany był przez Fundację Rockefellera.