Pytanie: Jakie są przeciwwskazania do badań wariografem?

Do badania nie zostaną dopuszczone osoby które:

 

  • posiadają stwierdzone zaburzenia neurologiczne (np. epilepsja, zespół Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zespół Guillaina-Barrégo, stwardnienie rozsiane, klasterowy ból głowy, encefalopatia wątrobowa)
  • posiadają stwierdzone zaburzenia psychiczne (schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne, inne – wymagana konsultacja)
  • posiadają stwierdzone upośledzenie umysłowe i/lub nie spełniają normy intelektualnej
  • cierpią na niektóre choroby układu krążenia, oddychania (wymagana konsultacja)
  • w dniu badania są przeziębione (gorączka, alergie, wysoka gorączka, napady kaszlu)
  • w dniu badania odczuwają ból lub ogólnie cierpią z powodu złego samopoczucia
  • symulujące chorobę fizyczną lub psychiczną
  • przyjmują specjalistyczne leki (wymagana konsultacja). Pewne grupy leków są bezpieczne, inne będą mogły skutkować brakiem możliwości interpretacji pomiarów psychofizjologicznych badanej osoby. Zawsze wymagana jest konsultacja z zakresu przyjmowanych leków w celu zakwalifikowania osoby na badanie wariograficzne.
  • przyjęły leki w celu próby zakłócenia przebiegu badania – na podstawie reakcji psychofizjologicznych i wstępnych testów egzaminator jest w stanie zdiagnozować czy badana osoba nie przyjmuje leków lub przyjmowała leki farmakologiczne i ten stan próbowała zataić.