792 439 000 - Ogólnopolska Informacja Telefoniczna

OPRACOWANIA I PUBLIKACJE

Publikacje oraz opracowania Ekspertów oraz Biegłych Instytutu Badań Wariograficznych

Biuletyn IBW

Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności; bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca leczenia. Według jeszcze innej – łagodniej ujmującej kwestię nałogu – jest to silna potrzeba wykonywania pewnej czynności. Czytaj więcej
Biuletyn IBW

Jak zdemaskować kłamstwo

Poniżej przedstawione rozważania nie dotyczą reakcji psychofizjologicznych, ale realiów życia codziennego, nawiązują do możliwości obrony przed zdemaskowaniem kłamstwa, i nazwaniem takiego uczynku i danej osoby po imieniu. Czytaj więcej
Zadzwoń