Instytut

Badań wariograficznych

 

Najnowszy technologicznie atestowany cyfrowy

wariograf już dostępny dla klientów prywatnych w wybranych placówkach Instytutu Badań Wariograficznych

 

 

Najnowszy technologicznie atestowany cyfrowy wariograf już dostępny dla klientów prywatnych w wybranych placówkach Instytutu Badań Wariograficznych

 

Dyskretne badania dla Klientów prywatnych

27 placówek badań w całej Polsce

Certyfikowani Egzaminatorzy

Metodologicznie i skutecznie

Biegli Sądowi i Eksperci z zakresu Kryminalistyki

Wykrywacz kłamstw – Na czym polega badanie wariografem?

Przeprowadzenie badania wariografem okazuje się często jedyną skuteczną metodą w sytuacjach wymagających udowodnienia lub poznania prawdy.

Najczęściej są to badania mające na celu wskazanie sprawcy kradzieży lub innego przestępstwa, badania dla osób niesłusznie pomówionych lub oskarżonych, badania pozwalające wyjaśnić zdarzenia z przeszłości, badania potwierdzające lub wykluczające dochowanie wierności partnerskiej/małżeńskiej oraz badania dotyczące molestowania.

Profesjonalnie przeprowadzone badanie wariografem pozwala na ustalenie prawdy i powiązanego z nią śladu pamięciowego w obrębie konkretnego zdarzenia.

W następstwie badania wariograficznego Zleceniodawca może poznać prawdę dotyczącą udziału badanej osoby w konkretnym czynie lub określonych zdarzeniach.

Najczęściej wykonywane badania wariograficzne

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania lojalności i wierności partnerskiej

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania dowodowe do celów procesowych

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania w celu wykrycia sprawcy kradzieży w miejscu pracy

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania w celu wykrycia sprawcy kradzieży domowej

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania w celu oczyszczenia się z fałszywych oskarżeń

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badanie lojalności i uczciwości pracowników

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania w celu potwierdzenia lub wykluczenia zdrady fizycznej

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania na okoliczność uzależnień od alkoholu, pornografii lub narkotyków

Uprawnienia

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Akredytacje

Nasze kompetencje potwierdzone są przez Komendę Główną Policji (licencja nr. 0003703) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zezwolenie MSWiA nr. RD-205/2014). Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami British Polygraph Society oraz American Polygraph Association. Instytut Badań Wariograficznych uzyskał akredytację American Academy of Forensic Sciences, European Polygraph Assosiation oraz Council of International Investigators.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Certyfikowani Egzaminatorzy

Badania przeprowadzają wyłącznie doświadczeni Eksperci i Biegli sądowi Instytutu Badań Wariograficznych zgodnie z obowiązującymi procedurami badań i wytycznymi British Polygraph Society oraz APA.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

SPECJALISTYCZNE SALE DO BADAŃ

Wszystkie badania wykonywane są w specjalistycznych profesjonalnych pomieszczeniach do badań które spełniają wszystkie potrzebne warunki do przeprowadzenia badania.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Wyniki badań

Wszystkie wyniki badań analizowane są na miejscu oraz omawiane i udostępniane Zleceniodawcy bezpośrednio po zakończeniu badania. Z przeprowadzonych badań może zostać wydana ekspertyza do celów procesowych lub do celów prywatnych.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Szkolenia i certyfikacje

Instytut Badań Wariograficznych (IBW) jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się profesjonalnymi badaniami wariograficznymi (wykonywanie badań, szkolenie I certyfikacja biegłych, wydawanie ekspertyz, weryfikacja i analiza wyników badań)

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Doświadczenie

Instytut Badań Wariograficznych jako największy w Polsce ośrodek skupia naukowców, biegłych sądowych, ekspertów z zakresu kryminalistyki i psychologii sądowej, w tym doświadczonych praktyków badań psychofizjologicznej detekcji nieszczerości PDD (Psychophysiological Detection of Deception)

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Gwarancja dyskrecji

Wszystkim zleceniodawcą gwarantujemy pełną dyskrecję na każdym etapie badania. Z uwagi na tajemnicę zawodową wyniki badań oraz cel badań mają charakter ściśle poufny i dostępne są wyłącznie dla osoby zamawiającej/badanej. Po zakończeniu badań w ciągu 24h (lub od ręki na życzenie Klienta) wszystkie wyniki są trwale niszczone.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Nowoczesna aparatura

Z uwagi na gwarancję najwyższej skuteczności badania, wszystkie badania przeprowadzone są wyłącznie na najnowszych technologicznie wariografach cyfrowych. Nie przeprowadzamy badań na urządzeń nieatestowanych lub na starszych urządzeniach analogowych.

Zakres kompetencji

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Badania

Przeprowadzanie badań wariograficznych na zlecenie organów procesowych oraz klientów prywatnych
\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Szkolenia

Szkolenia wstępne oraz zaawansowane dla biegłych ekspertów z zakresu instrumentalnej detekcji nieszczerości
\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Ekspertyzy i Opinie

Przygotowywanie ekspertyz z badań wariograficznych do celów procesowych i prywatnych. Audyty jakościowe i opiniowanie wyników badań przez niezależnych Biegłych.

\~|icon_circle-selected~|elegant-themes~|outline

Edukacja

Propagowanie nauki z zakresu badań poprzez publikacje naukowe oraz udział w konferencjach I sympozjach

PLACÓWKI BADAŃ W CAŁEJ POLSCE

Instytut oferuje możliwość skorzystania z profesjonalnych badań wariograficznych (potocznie wykrywacz kłamstw) w sprawach prywatnych (fałszywe pomówienia, wykrycie sprawcy kradzieży, weryfikacja wierności/zdrady) w jednej z placówek na terenie całego kraju.

Instytut Badań Wariograficznych posiada własne placówki oraz punkty badań w następujących miejscowościach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

 

Wariograf cyfrowy a analogowy

Wariograf cyfrowy a analogowy

Współczesny wariograf nie przypomina urządzenia, które znamy z filmów kryminalnych. Kilometry papierowej taśmy, które pokrywały się wykresami podczas badania to już przeżytek. Analogowe wariografy zastąpiono cyfrowymi, które pozwoliły na uzyskanie znacznie wyższej skuteczności badania wariografem. Na czym polega różnica między analogowym a cyfrowym wariografem i jak zmiana ta wpłynęła na efektywność badania wykrywaczem kłamstw?

Na czym polega badanie wariografem?

Na czym polega badanie wariografem?

Opleciony kablami, z palcami dłoni wsuniętymi w czujniki i ciśnieniomierzem na ramieniu, siedzi przy biurku i spocony ze strachu odpowiada na suche pytania badacza. Obok maszyna rysuje skomplikowany wzór krzywych na wielkich płachtach materiału. Taki obraz człowieka który przechodzi badanie wariograficznego dały nam media i filmy kryminalne. Na czym w praktyce faktycznie polega badanie wariografem? Co mierzy wariograf?

Jak zbadać uczciwość kandydata do pracy?

Jak zbadać uczciwość kandydata do pracy?

Pracownik, który nigdy się nie spóźnia, realizuje zadanie w terminie, jest pomocny i uczynny dla kolegów, nie marnuje czasu, nie symuluje chorób, nie korzysta z firmowego sprzętu do prywatnych celów i oczywiście nie kradnie – taki pracownik jest na wagę złota. Jakie metody rekrutacji można zastosować, które pozwolą zwiększyć prawdopodobieństwa zatrudnienia takiego pracownika?