Kontakt

Oddziały oraz placówki badań wariograficznych w kraju

KONSULTACJE

534 107 495

umawianie terminów

796 008 905

 

godziny pracy

 08:00 – 20:00

Napisz do nas

Proszę wybrać najbliższą placówkę badań

Napisz do nas

Proszę wybrać najbliższą placówkę badań

Koresponencja

Wszelką korespondencję do Instytutu należy kierować na adres siedziby zarządu IBW w Warszawie.

Biuro podawcze IBW, korespondencja

Adres do doręczeń korespondencji

INSTYTUT BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH
ul. Grzybowska 87
00 – 844 Warszawa
Polska