Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia 4.3 (64)

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca...