IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

Zakup wariografu

Instytut Badań Wariograficznych jest producentem polskiego wariografu W1SK ™ oraz wyłączym importerem na Polskę amerykańskich poligrafów. Specjalizujemy się między innymi w produkcji aparatury monitorującej fizjologiczne objawy emocji. Wariograf (poligraf, wykrywacz kłamstw), który oferujemy w sprzeda ży monitoruje, rejestruje i wizualizuje:

s

 • reakcję skórno-galwaniczną (RSG),
 • oddech,
 • temperaturę,
 • puls,
 • przepływ krwi (fotopletyzmograf, ang. photoplethysmograph),

Zastosowanie wariografu dotyczy między innymi dziedzin:

 • badania naukowe, szczególnie dotyczące fizjologicznych objawów emocji,
 • treningu emocji metodą biofeedbacku,
 • diagnozowania sprawności psychofizycznej,
 • badania w sprawach naruszenia prawa,
 • badania w zakresie bezpieczeństwa.

Dostępny jest także programowy moduł dodatkowy, który obejmuje:

 • rejestrację głosu,
 • analizę częstościową rytmu serca,
 • analizę zmienności rytmu serca z zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów i dopasowania funkcji Gaussa,
 • wizualne bodźcowanie z wysoką precyzją czasową (w zależności od monitora jest możliwe osiągnięcie ekspozycji subpodprogowych i podprogowych),
 • wstępną analizę RSG i oddechu.

Więcej informacji o cenie urządzenia oraz na odpowiedzi na Państwa pytania można uzyskać pod adresem biuro@wariograf.com.pl