IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

TECHNOLOGIA

Badanie wariograficzne polega na:

1) zadawaniu pytań osobie badanej lub pokazywaniu jej zdjęć (np. narzędzi użytych przez sprawcę, przedmiotu przestępstwa, miejsca zdarzenia), od 6 do 12 pytań/zdjęć w jednym teście, z których każdy zawiera jedną kwestię spośród realiów danego zdarzenia (z realiów zdarzenia ekspert wybiera kilka elementów, które musiały utkwić tylko w pamięci sprawcy i stanowią one tzw. "ślady pamięciowe")

2) zadawaniu pytań krytycznych (pytania związane z konkretnym wydarzeniem) oraz tzw. pytań kontrolnych (pytania związane np. z pracą osoby badanej ) i porównywaniu stopnia reakcji na zadane pytania. Wyniki testów badań wariograficzne są najbardziej wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywistą rolę badanego w zdarzeniu, gdy:

- miejsce, czas oraz inne okoliczności przedmiotowego zdarzenia znane są tylko sprawcy lub niewielkiemu kręgowi osób,
- badany nie uzyskał szczegółowych informacji o zdarzeniu od podmiotu zlecającego badania,
- badania przeprowadzono w stosunkowo krótkim czasie po zdarzeniu.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem pod nr. tel. (22) (22) 379-03-77