IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

Warunki korzystania z serwisu

Akceptacja warunków korzystania z serwisu

Strona służy jedynie do celów informacyjnych. Korzystając ze strony, akceptujesz Warunki korzystania ze strony; jeśli nie akceptujesz ich, nie korzystaj z tej strony. Właściciel strony ma prawo do zmian w Warunkach korzystania z serwisu bez konieczności informowania o tym. Najświeższa wersja Warunków korzystania z serwisu jest dostępna po kliknięciu na sekcję Warunki korzystania z serwisu na dole strony internetowej.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Wszystkie informacje dostarczane na tej stronie, są udostępniane w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu dla wygody zainteresowanych. Celem publikacji jest dostarczyć dokładne i najbardziej aktualne informacje, lecz właściciel serwisu nie daje żadnej gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do dokładności i kompletności informacji znajdujących się na tej stronie i zrzeka się odpowiedzialności za korzystanie z tej strony lub jakiejkolwiek innej witryny z nią połączonej przez użytkowników. Informacje oraz materiały znajdujące się na tej stronie mają charakter ogólny i nie stanowią porady odnoszącej się do żadnego szczególnego przypadku. Właściciel serwisu ma prawo do zmian na stronie bez konieczności informowania o tym zainteresowanych i nie ma obowiązku aktualizowania ich na bieżąco. Ryzyko związane z dostępem do strony, korzystaniem ze strony oraz z innych stron połączonych z tą stroną oraz treścią ich ponosi wyłącznie użytkownik. Ani Autor ani nikt inny związany z tworzeniem, produkowaniem oraz dostarczaniem treści strony ani żadnych stron związanych z nią, nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z tej strony lub innych stron związanych z tą stroną lub ewentualne błędy lub braki w jej treści.

Serwis nie stanowi oferty reklamy ani nakłaniania do oferty

Informacje stanowiące treść strony nie stanowią oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży, handlu lub żadnej transakcji. Informacje na stronie nie stanowią wartości dla osób podejmujących decyzje w zakresie badań wariograficznych. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym w szczególności informacje umieszczone w części „Cennik” i Kontakt, nie stanowią zapewnienia ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej wariograf.com.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Informacja zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zawarte w serwisie internetowym wariograf.com.pl zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z autorów strony PKBW.PL nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie wariograf.com.pl mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Linki

Linki do stron trzecich są umieszczone w serwisie jedynie dla wygody. Te strony są całkowicie poza kontrolą właściciela serwisu www.wariograf.com.pl. Nie wyrażamy opinii na temat zawartości tych stron, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje tam zawarte i za warunki korzystania z nich.

Prawa autorskie

Strona wariograf.com.pl oraz informacje na niej zawarte, a także odniesienia tam zawarte, służą jedynie celom informacyjnym. Wszelkie kopiowanie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, tłumaczenie, przekazywanie lub inne użytkowanie jest zabronione. Wniosek o zezwolenie na kopiowanie informacji zawartych na tej stronie należy kierować do webmastera strony wariograf.com.pl.