IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA NA WARIOGRAFIE

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania badania wariografem, bądź badanie jest wpisane w politykę organizacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy mającej w swojej ofercie usługi badań wariograficznych. Po podjęciu decyzji o wykonaniu badania, następuje ustalenie takich kwestii, jak: termin i miejsce badania (siedziba zleceniodawcy bądź firmy usługodawcy), warunki finansowe, termin opracowania sprawozdania i innych, istotnych dla zlecenia.

Zlecający przeprowadzenie badania musi również poinformować o nim pracowników, podając ogólny cel i zaznaczając, że poddanie się badaniu jest dobrowolne (o ile umowa o pracę nie zawiera zapisów innej treści). Może również zapewnić, że każdej osobie poddającej się badaniu, przed wyrażeniem zgody, zostanie przedstawiona treść zadawanych pytań i uspokoić, że pytania nie będą dotyczyły takich wrażliwych kwestii, jak: przekonania religijne, poglądy polityczne czy orientacja seksualna.

Kolejnym etapem przygotowania badania, jest konferencja z wyznaczonym do przeprowadzenia zadania ekspertem. Należy przy tym podkreślić, że eksperta obowiązuje tajemnica zawodowa, dlatego nie warto zatajać przed nim istotnych dla danego zdarzenia faktów (może to obniżyć efektywność badania).

Na podstawie pozyskanych od zleceniodawcy danych, ekspert opracowuje testy. Z nim też należy ustalić istotne dla sprawności przeprowadzenia badania kwestie, tj. czas przybycia kolejnych osób poddających się badaniu. W sytuacji, kiedy badanie odbywa się w siedzibie firmy zleceniodawcy (bądź innym przez niego wskazanym), ekspert określa wymagania dotyczące tego miejsca.