IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

JAK PRZEBIEGA SAMO BADANIE NA WYKRYWACZU KŁAMSTW?

Badania wariografem (wykrywaczem kłamstw) przeprowadzane są przez eksperta. Przed przystąpieniem do badań, dokładnie omawia on przebieg badania oraz pytania, jakie zostaną zadane w jego trakcie. Na tym etapie ekspert ma obowiązek odpowiedzieć na pytania zadawane przez osobę, która będzie badaniu poddana i rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości. Aby przejść do kolejnego etapu badania, ekspert musi uzyskać zgodę danej osoby na przeprowadzenie badania. Potwierdzeniem tego faktu jest stosowne pisemne oświadczenie, napisane odręcznie bądź na przygotowanym formularzu. Brak zgody bądź odmowa potwierdzenia zgody na piśmie kończy współpracę.

W przypadku wyrażenia zgody potwierdzonego oświadczeniem, ekspert ustala stan pacjenta, pytając o kwestie mogące mieć negatywny wpływ na wynik badania, m.in. stan zdrowia. Przeciwwskazaniem dla badania są takie okoliczności, jak pozostawanie pod wpływem alkoholu, przeziębienie, silny kaszel, a także niski poziom intelektualny – ich ocena należy do eksperta prowadzącego badanie.

Jeśli brak jest obiektywnych przesłanek do rezygnacji z badania, prowadzący badanie instaluje na ciele pacjenta czujniki pomiarowe. Następuje uruchomienie aparatu i badanie właściwe, trwające około dwóch godzin. Należy podkreślić, że podczas badania w pokoju może znajdować się tylko ekspert oraz osoba poddawana badaniu.

Po zakończeniu badania wariografem, osoba badana wychodzi, natomiast przeprowadzający badanie prosi kolejną, bądź rozpoczyna analizę uzyskanych zapisów.

Niekiedy zdarza się, że ekspert dzieli się swoimi spostrzeżeniami ze zleceniodawca bezpośrednio pop zakończeniu badania. Jest to jednak wyłącznie przekaz ustny, mający charakter wstępnych ustaleń i mogący ulec zmianie. Kompleksowe podsumowanie badania przedstawia się zleceniodawcy w uzgodnionym wcześniej terminie – mają one formę pisemnego sprawozdania, zawierającego m.in. szczegółowy opis wykonanych czynności oraz opinie eksperta potwierdzone własnoręcznym podpisem.