IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

BADANIA WARIOGRAFICZNE

slider2

Badania prywatne (rodzinne) - Badanie na wykrywaczu kłamstw to skuteczne narzędzie w dochodzeniu prawdy w przypadkach podejrzeń o zdradę. Dyskretne i wiarygodne badania pozwalają wyjaśnić wszystkie wątpliwości i podjąć kluczowe, życiowe decyzje odnośnie przyszłości związku. Kluczową kwestią przy takich badaniach jest doświadczenie eksperta oraz prawidłowe ułożenie pytań i testów kontrolnych mających wpływ na wiarygodność wyniku wariograficznego. Często żle dobrane słowo w pytaniu może zaważyć na całości wyniku, gdy będzie ono rożnie interpretowane przez strony.

Skrining („screen” ang. – odsiew, badanie na lojalność personelu) - Badanie ma na celu wykrycie niekompetentnych kandydatów/pracowników w przedsiębiorstwie, działalność których może powodować finansowe i materialne straty.

Badanie przy użyciu poligrafu pozwala ocenić/wykryć:

  • Związek z przestępczym światem,
  • Przestępcze działania w przeszłości,
  • Nielegalne posiadanie broni,
  • Skłonności do nadużywania alkoholu,
  • Zażywanie narkotyków i wszelkie działania z nimi związane,
  • Uczciwość i lojalność personelu,
  • Wiarygodnośc ankietowych danych,
  • Sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów,
  • Przestępstwa popełnione na szkodę firmy (oszustwa, kradzieże, przekazywanie poufnej informacji konkurującym firmom, itp.)

Badania wariografem w przypadku fałyszywych oskarżeń i pomówień np. o zdradę czy kradzież

Badania wykrywaczem kłamstw w sprawach sądowych i sprawach karnych

Badanie wykrywaczem kłamstw sprawców kradzieży

Badanie wykrywaczem kłamstw w dochodzeniu prawdy w różnych sprawach

Osoba przechodząca badanie powinna być zdrowa, w przeddzień nie spożywać alkoholu. Ekspert przeprowadzający badania nie będzie pozyskiwał tajemnicy handlowej, służbowej (odnośnie poprzednich miejsc zatrudnienia). Nie będzie poruszał spraw dotyczących religii, wolności seksualnej oraz stosunku do innych ras. Badany będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. Aby przystąpić do badań osoba zgłaszająca się dobrowolnie podpisuje zgodę na badania. Wartość diagnostyczna wynik badania określa się na 95-98%.

Wariograf (poligraf) często jest również określany mianem „wykrywacza kłamstw” bądź „detektorem kłamstw”. Jest on specjalistycznym urządzeniem, które służy do rejestrowania określonych psychofizjologicznych procesów organizmu człowieka, oddających emocje oraz reakcję na otoczenie. Dzięki analizie tych procesów, wariograf pozwala dokonać interpretacji uzyskanych wyników i tym samym określić związek badanej osoby z danym zdarzeniem, które jest przedmiotem wyjaśniania.

Powyższa oferta ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych ani reklamy działalności gospodarczej.