IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

RYS HISTORYCZNY BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Wynalezienie „wykrywacza kłamstw” jest datowane na 1921 r. i jest zasługą studenta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Johna Augustusa Larsona, konsultującego się z miejscowym policjantem. Natomiast słowo „wariograf” zostało po raz pierwszy użyte przez profesora kryminalistyki Pawła Horoszowskiego w latach 60. XX w.

Po raz pierwszy, poza sektorem wojskowym, wariograf został wykorzystany w latach 80., przez jednego z przedsiębiorców do kontroli osób zatrudnionych w sieci prowadzonych lokali gastronomicznych.

W Polsce badanie wariograficzne, zostało wprowadzona na rynek w 1996 r. przez Instytut Badań Wariograficznych. Wcześniej, usługa ta uzyskała aprobatę Polskiego Komitetu Badań Wariograficznych.

Na przestrzeni lat można zaobserwować nieustanny wzrost popytu na badania wariografem. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wynika z faktu, iż badanie z użyciem wariografu, jest uznawane za wiarygodną metodę ustalania rzeczywistego stanu rzeczy. Co więcej, często jest to jedyna metoda, przy pomocy której można ustalić okoliczności danego zdarzenia, czy też zebrać informacje dotyczące osób uczestniczących w zdarzeniu. Badanie wariografem pozwala również zidentyfikować skalę problemów występujących w firmie oraz – co jest szczególnie ważne – umożliwia oczyszczenie z podejrzeń osób, którzy z wyjaśnianym zdarzeniem nie mieli nic wspólnego (tym samym, odzyskują oni zaufania pracodawcy).

Z badań wariografem korzystają również pracownicy, którzy zostali niesłusznie oskarżeni o określone czyny. Sami inicjują oni badanie, aby udowodnić swoją niewinność i zapobiec tworzeniu się negatywnej atmosfery w pracy i eskalacji pretensji oraz pomówień wobec nich kierowanych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy chęć skorzystania z usługi zgłaszają grupy pracowników. Tym sposobem pragną oni wyjaśnić problematyczną kwestię i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń.