IBW Instytut Badań Wariograficznych
Poznaj prawdę! Kradzieże, oszustwa, wykrywacz kłamstw

CEL BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Koszty zatrudnienia niewłaściwego, nielojalnego pracownika są na tyle duże, że firmy często decydują się włączyć badanie wariografem w procedurę selekcji i naboru kandydatów do pracy. Pozwala to na ustalenie wiarygodności informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym, w tym dotyczących przebiegu zatrudnienia i problematycznych sytuacji w pracy, a także zdarzeń z życia prywatnego, rzutujących na efektywność pracy. Właśnie ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna, bowiem o ile dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są możliwe do zweryfikowania w inny sposób, tak problemem jest ustalenie takich faktów z życia, jak np. zażywanie narkotyków czy nadużywania alkoholu.

Badanie wariografem pozwala nie tylko ustalić okoliczności mogące negatywnie wpływać na tempo czy jakość pracy, ale również jest sposobem na wykrycie osób, które zajmują się wywiadem gospodarczym i zostały przysłane przez konkurencję.

Przesłanką do zastosowania badań wariograficznych jest również tzw. okresowa kontrola lojalności, tj. sytuacja w której przedsiębiorca rutynowo chce sprawdzić nastawienie pracownika oraz wykluczyć podejmowanie przez niego działań szkodzących interesom przedsiębiorstwa czy zdradzającym tajemnice handlowe. Tego typu badania nie tylko zapobiegają stratom w firmie, a mogą być częścią budowania „ścieżek kariery” w firmie i umożliwiają awansowanie lojalnych i oddanych firmie pracowników.

Kolejny przykład zastosowania badań wariograficznych, to ustalenie roli poddanej badaniu osoby w zdarzeniu mającym negatywne skutki (np. wyciek informacji z firmy). Jeśli podejrzenia dotyczą kręgu osób, wdzięki badaniu dużo szybciej i efektywniej można ustalić przebieg procesu i wykryć sprawcę, bądź sprawców, a tym samym oczyścić z podejrzeń niewinne osoby.